Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ēku siltināšanas problēmas un risinājumi mājokļu renovācijā
Title in English Buildings heat insulation problems and solutions for housing renovation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer Aivars Jurjāns
Abstract Maģistra darba autors: Vilis Gabranovs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras students. Darba tēma: Ēku siltināšanas problēmas un risinājumi mājokļu renovācijā. Maģistra darba mērķis: Izstrādāt divām atšķirīgām mājām renovācijas projektus, kuru rezultātā iegūti finanšu līdzekļi šo māju atjaunošanai. Vienai no mājām ir pagājis normatīvos aktos noteiktais kalpošanas ilgums. Ekspluatācijas kalpošanas laiks ir tik liels, ka māja neatbilda noteiktajiem kritērijiem piedalīties iepriekšējā 2007.-2013.gada daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā ar ES fondu līdzdalību (varēja piedalīties mājas, kuras nodotas ekspluatācijā pēc 1940.gada). Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: Veikta informācijas analīze par Latvijas apsaimniekošanas nozares attīstību un nozares likumdošanu, veikta informācijas analīze par Latvijas dzīvojamā fonda pašreizējo nolietojumu un siltumenerģijas patēriņu; Veikts māju tehniskā stāvokļa novērtējums, energoaudits un izvērtēti fasāžu siltināšanas tehniskie risinājumi; Izvērtēta finansējuma piesaiste, siltumenerģijas ietaupījuma atmaksāšanas laiks. Mājai ar lokālo apkuri pietiekošu finanšu līdzekļu gadījumā izvērtēti vairāki apkures varianti. Piedāvāts arī izmantot augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas iespējas vai energoapgādes sistēmas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus; Autora izstrādātā maģistra darba novitāte izpaužas apskatītās koka mājas pētījumā, kuras lietošanas termiņš beidzies saskaņā ar kapitalitātes raksturojumu, sniedzot jaunu pieeju energoefektivitātes paaugstināšanā nestandarta mājās, kas nav tipveida daudzdzīvokļu mājas, apgūstot ES fondu līdzfinansējumu, jo ievērojamai mājokļu īpašnieku daļai nav pietiekami lieli naudas līdzekļu uzkrājumi pašu investīcijām mājas atjaunošanai. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās, praktiskās daļas. Atbilstoši maģistra darbam tika izstrādāti secinājumi un sniegtie priekšlikumi darbā pamatoti ar aprēķiniem. Darbs rakstīts latviešu valodā. Darbā ir 93 lappuses, 27 tabulas, 5 attēli, 6 pielikumi, izmantoti 45 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Keywords Ēku siltināšanas problēmas, risinājumi mājokļu renovācijā
Keywords in English Buildings heat insulation problems, solutions for housing renovation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 02.06.2017 12:42:20