Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Sprintu plānošanas optimizācija spējās projektu izstrādes pieejā
Nosaukums angļu valodā Sprint Planning Optimization in Agile Software Development Projects
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. math. Vineta Minkēviča
Recenzents Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt lineāro programmēšanas modeli sprintu plānošanas procesa optimizācijai, kas ņem vērā projekta sākuma datus un uz optimālā sprinta plāna sastādīšanu ietekmējošos faktorus. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti 6 uzdevumi, kas tiek realizēti 4 darba nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek izpētīta spējās pieejas būtība un tās populārākās projektu pārvaldības metodoloģijas. Otrajā nodaļā tiek smalki apskatīts sprintu plānošanas process, tā sastāvdaļas, tam raksturīgas problēmas un uzdevumu sarežģītības novērtējuma metodes. Trešajā nodaļā tiek apskatītas sprintu plānošanas optimizācijas matemātiskās pieejas – lineārā programmēšana un dažādi mugursomas problēmas veidi. Pēdējā nodaļā ir realizēta darba praktiskā daļa. Tajā tiek piedāvāti 3 dažādi sprintu plānošanas optimizācijas modeļi, kas tika definēti pielietojot lineārās programmēšanas pieeju. Pirmais modelis ņem vērā sprintu plānošanas bāzes nosacījumus. Otrais modelis ņem vērā sprintu plānošanas bāzes nosacījumus un lietotāju stāstu savstarpējo saistību nosacījumus. Trešais modelis ņem vērā sprintu plānošanas bāzes nosacījumus, lietotāju stāstu savstarpējo saistību nosacījumus, darbinieku pieejamību un to prasmes dažādās sfērās. Pielietojot katru no modeļiem, tika atrisināts praktiskais uzdevums un izanalizēti modeļu iegūtie rezultāti. Atrisinot praktisku uzdevumu, tika pielietots IBM ILOG CPLEX Optimization Studio rīks. Izanalizējot iegūtos rezultātus tika konstatēts, ka visu 3 modeļu gadījumā, ņemot vērā ieejas datu specifiku, tika izveidots optimālais sprintu plāns. Darba apjoms - 85 lpp., 16 tabulas, 8 attēli un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi spējā pieeja, sprintu plānošanas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā agile, sprint planning optimization
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2017 10:57:45