Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Sprintu plānošanas optimizācija spējās projektu izstrādes pieejā
Title in English Sprint Planning Optimization in Agile Software Development Projects
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. math. Vineta Minkēviča
Reviewer Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt lineāro programmēšanas modeli sprintu plānošanas procesa optimizācijai, kas ņem vērā projekta sākuma datus un uz optimālā sprinta plāna sastādīšanu ietekmējošos faktorus. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti 6 uzdevumi, kas tiek realizēti 4 darba nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek izpētīta spējās pieejas būtība un tās populārākās projektu pārvaldības metodoloģijas. Otrajā nodaļā tiek smalki apskatīts sprintu plānošanas process, tā sastāvdaļas, tam raksturīgas problēmas un uzdevumu sarežģītības novērtējuma metodes. Trešajā nodaļā tiek apskatītas sprintu plānošanas optimizācijas matemātiskās pieejas – lineārā programmēšana un dažādi mugursomas problēmas veidi. Pēdējā nodaļā ir realizēta darba praktiskā daļa. Tajā tiek piedāvāti 3 dažādi sprintu plānošanas optimizācijas modeļi, kas tika definēti pielietojot lineārās programmēšanas pieeju. Pirmais modelis ņem vērā sprintu plānošanas bāzes nosacījumus. Otrais modelis ņem vērā sprintu plānošanas bāzes nosacījumus un lietotāju stāstu savstarpējo saistību nosacījumus. Trešais modelis ņem vērā sprintu plānošanas bāzes nosacījumus, lietotāju stāstu savstarpējo saistību nosacījumus, darbinieku pieejamību un to prasmes dažādās sfērās. Pielietojot katru no modeļiem, tika atrisināts praktiskais uzdevums un izanalizēti modeļu iegūtie rezultāti. Atrisinot praktisku uzdevumu, tika pielietots IBM ILOG CPLEX Optimization Studio rīks. Izanalizējot iegūtos rezultātus tika konstatēts, ka visu 3 modeļu gadījumā, ņemot vērā ieejas datu specifiku, tika izveidots optimālais sprintu plāns. Darba apjoms - 85 lpp., 16 tabulas, 8 attēli un 6 pielikumi.
Keywords spējā pieeja, sprintu plānošanas optimizācija
Keywords in English agile, sprint planning optimization
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 02.06.2017 10:57:45