Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums 3D printējamo elektrovadāmo materiālu pielietošana iespēju izpēte rezistīvo sensoru izstrāde
Nosaukums angļu valodā Research of 3D printed conductive material appliance in flex sensor design
Autors Oskars Mīlbergs
Struktūrvienība 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs A.Kromanis
Recenzents J.Lungevičs
Anotācija Maģistra darbs “3D printējamo elektrovadāmo materiālu pielietošanas iespēju izpēte rezistīvo sensoru izstrādē”. RTU, Transporta un Mašīnzinību fakultāte, Rīga, 2017. Mūsdienu iekārtas paliek aizvien inteleģentākas padarot apstrādes un dažādus citus procesus aizvien vairāk automatizētus. Tas daļēji notiek pateicoties dažādu sensoru integrēšanai šajās iekārtās, kas galvenokārt labi kalpo procesu inspekcijai un pozicionēšanai. Rezistīvo sensoru pielietošana šādās konfigurācijās vēl ir ļoti jauns koncepts dēļ to salīdzinoši mazās precizitātes. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt alternatīvus materiālus sensorās tenoloģijas izstrādei pielietojot 3D printēšanas metodi, kas ļautu veidot formā un ģeometrijā sarežģītus tehnoloģijas izstrādājumus. Pētījumā tiek apskatīti gan teorētiski gan praktiski dažādi populāri 3D printēšanas materiāli ar tādiem elektrovadošiem piejaukumiem kā grafīns, melnais ogleklis, varš un oglekļa nano caurulītes. Galvenais uzdevums ir noskaidrot vai šie materiāli ir spējīgi mainīt savu elektrovadītspējas rezistivitāti atkarībā no to deformācijas pakāpes, kas ir rezistīvo sensoru darbības pamatā. Darba praktiskā daļa sastāv no elektrovadošo materiālu 3D printēšanas un sensora prototipa izveidošanas, materiālu vadītspējas pretestības vērtību fiksēšanas deformācijas ietekmē izstrādājuma vienam galam esot nostiprinātam skrūvspīlēs, bet otram atrodoties zem slodzes. Darba nobeigumā tiek veikta rezultātu analīze un izdarīti secinājumi. Darbā ir iekļautas nodaļas par sensoru tipiem un rezistīvo sensoru uzbūvi, apskatītie līdzšenējie pētījumi un veikts apskats sensoru potenciālam pielietojumam. Darbs sastāv no 64 lapām, kas sevī ietver 32 attēlus, 13 tabulas, 6 pielikumus un 23 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi SENSORI, REZISTIVITĀTE, 3D PRINTĒŠANA, ELEKTROVADOŠIE MATERIĀLI
Atslēgas vārdi angļu valodā SENSORS, RESISTANCE, 3D PRINTING, CONDUCTIVE FILAMENT
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 21:45:21