Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Production Engineering
Title in original language 3D printējamo elektrovadāmo materiālu pielietošana iespēju izpēte rezistīvo sensoru izstrāde
Title in English Research of 3D printed conductive material appliance in flex sensor design
Department
Scientific advisor A.Kromanis
Reviewer J.Lungevičs
Abstract Maģistra darbs “3D printējamo elektrovadāmo materiālu pielietošanas iespēju izpēte rezistīvo sensoru izstrādē”. RTU, Transporta un Mašīnzinību fakultāte, Rīga, 2017. Mūsdienu iekārtas paliek aizvien inteleģentākas padarot apstrādes un dažādus citus procesus aizvien vairāk automatizētus. Tas daļēji notiek pateicoties dažādu sensoru integrēšanai šajās iekārtās, kas galvenokārt labi kalpo procesu inspekcijai un pozicionēšanai. Rezistīvo sensoru pielietošana šādās konfigurācijās vēl ir ļoti jauns koncepts dēļ to salīdzinoši mazās precizitātes. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt alternatīvus materiālus sensorās tenoloģijas izstrādei pielietojot 3D printēšanas metodi, kas ļautu veidot formā un ģeometrijā sarežģītus tehnoloģijas izstrādājumus. Pētījumā tiek apskatīti gan teorētiski gan praktiski dažādi populāri 3D printēšanas materiāli ar tādiem elektrovadošiem piejaukumiem kā grafīns, melnais ogleklis, varš un oglekļa nano caurulītes. Galvenais uzdevums ir noskaidrot vai šie materiāli ir spējīgi mainīt savu elektrovadītspējas rezistivitāti atkarībā no to deformācijas pakāpes, kas ir rezistīvo sensoru darbības pamatā. Darba praktiskā daļa sastāv no elektrovadošo materiālu 3D printēšanas un sensora prototipa izveidošanas, materiālu vadītspējas pretestības vērtību fiksēšanas deformācijas ietekmē izstrādājuma vienam galam esot nostiprinātam skrūvspīlēs, bet otram atrodoties zem slodzes. Darba nobeigumā tiek veikta rezultātu analīze un izdarīti secinājumi. Darbā ir iekļautas nodaļas par sensoru tipiem un rezistīvo sensoru uzbūvi, apskatītie līdzšenējie pētījumi un veikts apskats sensoru potenciālam pielietojumam. Darbs sastāv no 64 lapām, kas sevī ietver 32 attēlus, 13 tabulas, 6 pielikumus un 23 literatūras avotus.
Keywords SENSORI, REZISTIVITĀTE, 3D PRINTĒŠANA, ELEKTROVADOŠIE MATERIĀLI
Keywords in English SENSORS, RESISTANCE, 3D PRINTING, CONDUCTIVE FILAMENT
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 21:45:21