Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Bibliotēkorientēta arhitektūra
Nosaukums angļu valodā Library-oriented Arhitecture
Autors Kārlis Vīksne
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Anotācija Koda organizēšana, izdalot to atsevišķās bibliotēkās palielina koda atkārtojamas izmantojamības iespējas. Tātad, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku koda daudzumu, kuru var izmantot atkārtoti, vajadzētu censties veidot pēc iespējas vairāk bibliotēkas. Tāpēc darba autors piedāvā izstrādes pieeju daudzprojektu gadījumiem, ko nosauc par bibliotēkorientētu arhitektūru. Bibliotēkorientētu arhitektūru ir pieeja, kas ļauj izstrādāt programmatūras komponentes atkārtoti izmantojamu bibliotēku veidā. Sekojot šādai pieejai produkta izstrādē, vispirms tiktu identificēta nepieciešamā funkcionalitāte un esošās bibliotēkas, kuras to satur. Pēc tam tiktu izveidotas jaunas vai papildinātas esošās bibliotēkas, iekļaujot tajās trūkstošo funkcionalitāti. Beigās bibliotēku funkcionalitātes tiktu sakombinētas, izveidojot pašu produktu. Tādējādi, ja kādam produktam visa nepieciešamā funkcionalitāte jau būtu pieejama gatavās bibliotēkās, atliktu tam vien izveidot lietotāja saskarnes daļu. Tomēr parādās jautājumi, kā šādas atkārtoti izmantojamas bibliotēkas veidot, uzturēt un pārvaldīt. Tāpēc šī darba mērķis ir izpētīt atkārtoti izmantojamu bibliotēku veidošanas un uzturēšanas īpatnības un principus, kā arī labās prakses pārvaldības jautājumos bibliotēkorientētā arhitektūrā. Tā kā darba autora piedāvātā pieeja ir līdzīga SOA (servisorientētai arhitektūrai), tad atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem tiek meklētas, piedāvāto pieeju salīdzinot ar SOA. Darba apjoms - 101 lpp., 16 attēli un 7 tabulas.
Atslēgas vārdi Bibliotēkorientēta arhitektūra, bibliotēka, atkārtojama izmantojamība, Servisorientēta arhitektūra, SOA pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Library-oriented architecture, library, reausability, Service-oriented architecture, SOA Governance
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 16:20:20