Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Bibliotēkorientēta arhitektūra
Title in English Library-oriented Arhitecture
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Reviewer Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Abstract Koda organizēšana, izdalot to atsevišķās bibliotēkās palielina koda atkārtojamas izmantojamības iespējas. Tātad, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku koda daudzumu, kuru var izmantot atkārtoti, vajadzētu censties veidot pēc iespējas vairāk bibliotēkas. Tāpēc darba autors piedāvā izstrādes pieeju daudzprojektu gadījumiem, ko nosauc par bibliotēkorientētu arhitektūru. Bibliotēkorientētu arhitektūru ir pieeja, kas ļauj izstrādāt programmatūras komponentes atkārtoti izmantojamu bibliotēku veidā. Sekojot šādai pieejai produkta izstrādē, vispirms tiktu identificēta nepieciešamā funkcionalitāte un esošās bibliotēkas, kuras to satur. Pēc tam tiktu izveidotas jaunas vai papildinātas esošās bibliotēkas, iekļaujot tajās trūkstošo funkcionalitāti. Beigās bibliotēku funkcionalitātes tiktu sakombinētas, izveidojot pašu produktu. Tādējādi, ja kādam produktam visa nepieciešamā funkcionalitāte jau būtu pieejama gatavās bibliotēkās, atliktu tam vien izveidot lietotāja saskarnes daļu. Tomēr parādās jautājumi, kā šādas atkārtoti izmantojamas bibliotēkas veidot, uzturēt un pārvaldīt. Tāpēc šī darba mērķis ir izpētīt atkārtoti izmantojamu bibliotēku veidošanas un uzturēšanas īpatnības un principus, kā arī labās prakses pārvaldības jautājumos bibliotēkorientētā arhitektūrā. Tā kā darba autora piedāvātā pieeja ir līdzīga SOA (servisorientētai arhitektūrai), tad atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem tiek meklētas, piedāvāto pieeju salīdzinot ar SOA. Darba apjoms - 101 lpp., 16 attēli un 7 tabulas.
Keywords Bibliotēkorientēta arhitektūra, bibliotēka, atkārtojama izmantojamība, Servisorientēta arhitektūra, SOA pārvaldība
Keywords in English Library-oriented architecture, library, reausability, Service-oriented architecture, SOA Governance
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 16:20:20