Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Parādu piedziņas problēmas un iespējamie risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā Debt recovery problems and possible solutions in real estate management
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Jānis Viesturs
Recenzents Nikolajs Rauza
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Parādu piedziņas problēmas un iepējamie risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Autores izvirzītais bakalaura darba mērķis ir parādu piedziņas problēmu nekustamā īpašuma pārvaldīšanā identificēšana un priekšlikumu problēmu risināšanai izstrādāšana. Autore darbā izpēta nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesisko regulējumu, analizē nekustamā īpašuma īpašnieka un pārvaldieka pienākumus, tiesības, nosaka parādu piedziņas problēmas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, izpēta parādu veidošanas cēloņus, nosaka pabalstu un kredītu ietekmi uz parādu atmaksas procesu, analizē ārvalstu praksi pārvaldīšanas parādu piedziņā, nosaka parādu piedziņas mehānismus, kā arī izdara secinājumus un priekšlikumus. Lai sasniegtu bakalaura darba izvirzīto mērķi, autore izmanto vairākās izpētes metodes – statistiskās, ekonomiskās, dokumentu analīzes, salīdzinoši vēsturiskās metodes, aptauja. Bakalaura darba apjoms 69 lapaspuses, 2 tabulas un 14 attēli, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums – 35.
Atslēgas vārdi Parādu piedziņa, parādnieks, nekustamais īpašums, pārvaldnieks, parādu veidošanas cēloņi, pabalsti, kredīti, ārpustiesas mehānismi, mediācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Debt recovery, debtor, real estate, manager, debt-raising causes, benefits, credits, non-judicial mechanisms, mediation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 14:25:27