Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Parādu piedziņas problēmas un iespējamie risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā
Title in English Debt recovery problems and possible solutions in real estate management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Viesturs
Reviewer Nikolajs Rauza
Abstract Bakalaura darba tēma ir Parādu piedziņas problēmas un iepējamie risinājumi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Autores izvirzītais bakalaura darba mērķis ir parādu piedziņas problēmu nekustamā īpašuma pārvaldīšanā identificēšana un priekšlikumu problēmu risināšanai izstrādāšana. Autore darbā izpēta nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesisko regulējumu, analizē nekustamā īpašuma īpašnieka un pārvaldieka pienākumus, tiesības, nosaka parādu piedziņas problēmas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, izpēta parādu veidošanas cēloņus, nosaka pabalstu un kredītu ietekmi uz parādu atmaksas procesu, analizē ārvalstu praksi pārvaldīšanas parādu piedziņā, nosaka parādu piedziņas mehānismus, kā arī izdara secinājumus un priekšlikumus. Lai sasniegtu bakalaura darba izvirzīto mērķi, autore izmanto vairākās izpētes metodes – statistiskās, ekonomiskās, dokumentu analīzes, salīdzinoši vēsturiskās metodes, aptauja. Bakalaura darba apjoms 69 lapaspuses, 2 tabulas un 14 attēli, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums – 35.
Keywords Parādu piedziņa, parādnieks, nekustamais īpašums, pārvaldnieks, parādu veidošanas cēloņi, pabalsti, kredīti, ārpustiesas mehānismi, mediācija
Keywords in English Debt recovery, debtor, real estate, manager, debt-raising causes, benefits, credits, non-judicial mechanisms, mediation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 14:25:27