Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums Mobilās iekārtas izstrāde kuģu dīzeļdzinēju kloķvārpstas gultņu virsmas atjaunošanai ar lāzera uzkausēšanu
Nosaukums angļu valodā Research on marine diesel engine crankshaft journals in-situ laser cladding refurbishment technology
Struktūrvienība 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs T.Torims
Recenzents K.Bērziņš
Anotācija Maģistra darbā tiek pētīta procesa parametru regulēšanas problēma inovatīvai mobilai iekārtai kuģu dīzeļdzinēju kloķvārpstu gultnu virsmas atjaunošanai ar lāzera uzkausēšanu. Darba rezultāti ietver zinātniskās literatūras un praktiskās pieredzes analīzi par kuģu dīzeļdzinēju kloķvārpstas gultņu virsmas raksturīgiem bojājumiem, kā arī pastāvošas mobilo iekārtu un tradicionālās virsmas atjaunošanas tehnooģijas. Tiek izvērtēts lāzera uzkausēšanas tehnoloģijas pielietojums integrējot to mobilā iekārtā, kas atjaunotu kuģu dīzeļdzinēju gultņu virsmu. Pamatojoties uz vairākiem zinātniskās literatūras avotiem tiek noteikti šāda veida pielietojuma priekšrocības un trūkumi, kā arī noteikta pamatproblēma, kas tiek pētīta turpmākajā darbā. Tika izstrādāts inovatīvs ANSYS MECHANICAL APDL vidē programmējams rīks, kas var veikt relatīvi ātrus procesa parametriskus GEM aprēķinus, kas dotu iespēja mobilās iekārtas lāzeruzkausēšanas operatoram pieņemt kvalitātivāku lēmumu iekārtas un procesa uzstādīšanā. Tika izstrādāts eksperimenta plāns turpmākām zinātnisko pētījumu pasākumu koumiem darbā apskatītajā jomā. Darbs tika izstrādāts Rīgas Tehniskās Universitātes materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras un Milānas Politehniskās Universitātes, SITEC lāzerpielietojumu laboratorijas sadarbības ietvaros. Darbs sastāv no 12 tabulām, 104 attēliem, 3 pielikumiem un 68 zinātniskiem avotiem.
Atslēgas vārdi Uzkausēšana ar lāzeri; GEM aprēķins, ANSYS MECHANICAL APDL; Dīzeļdzinēju kuģu kloķvārpsta.
Atslēgas vārdi angļu valodā Laser cladding, FEM calculations, ANSYS MECHANICAL APDL; Marine Diesel Engine Crankshaft
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 11:07:18