Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Production Engineering
Title in original language Mobilās iekārtas izstrāde kuģu dīzeļdzinēju kloķvārpstas gultņu virsmas atjaunošanai ar lāzera uzkausēšanu
Title in English Research on marine diesel engine crankshaft journals in-situ laser cladding refurbishment technology
Department
Scientific advisor T.Torims
Reviewer K.Bērziņš
Abstract Maģistra darbā tiek pētīta procesa parametru regulēšanas problēma inovatīvai mobilai iekārtai kuģu dīzeļdzinēju kloķvārpstu gultnu virsmas atjaunošanai ar lāzera uzkausēšanu. Darba rezultāti ietver zinātniskās literatūras un praktiskās pieredzes analīzi par kuģu dīzeļdzinēju kloķvārpstas gultņu virsmas raksturīgiem bojājumiem, kā arī pastāvošas mobilo iekārtu un tradicionālās virsmas atjaunošanas tehnooģijas. Tiek izvērtēts lāzera uzkausēšanas tehnoloģijas pielietojums integrējot to mobilā iekārtā, kas atjaunotu kuģu dīzeļdzinēju gultņu virsmu. Pamatojoties uz vairākiem zinātniskās literatūras avotiem tiek noteikti šāda veida pielietojuma priekšrocības un trūkumi, kā arī noteikta pamatproblēma, kas tiek pētīta turpmākajā darbā. Tika izstrādāts inovatīvs ANSYS MECHANICAL APDL vidē programmējams rīks, kas var veikt relatīvi ātrus procesa parametriskus GEM aprēķinus, kas dotu iespēja mobilās iekārtas lāzeruzkausēšanas operatoram pieņemt kvalitātivāku lēmumu iekārtas un procesa uzstādīšanā. Tika izstrādāts eksperimenta plāns turpmākām zinātnisko pētījumu pasākumu koumiem darbā apskatītajā jomā. Darbs tika izstrādāts Rīgas Tehniskās Universitātes materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras un Milānas Politehniskās Universitātes, SITEC lāzerpielietojumu laboratorijas sadarbības ietvaros. Darbs sastāv no 12 tabulām, 104 attēliem, 3 pielikumiem un 68 zinātniskiem avotiem.
Keywords Uzkausēšana ar lāzeri; GEM aprēķins, ANSYS MECHANICAL APDL; Dīzeļdzinēju kuģu kloķvārpsta.
Keywords in English Laser cladding, FEM calculations, ANSYS MECHANICAL APDL; Marine Diesel Engine Crankshaft
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 11:07:18