Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Cost Reduction at Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Semjonova Nadežda
Recenzents Marinska Karina, Mg.oec., LR SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nod.vecākā referente
Anotācija Diplomprojekta autore ir Diāna Sadurska. Diplomprojekta zinātniskā vadītāja ir Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova. Diplomprojekta temats ir Pakalpojuma uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts. Darba apjoms ir 64 lpp. Darbs sastāv no 3 daļām, 9 nodaļām un 4 apakšnodaļām, iekļautas 15 tabulas, 18 attēli, 4 formulas un pievienoti 5 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 30 literatūras avoti, no kuriem 3 ir grāmatas, uzņēmuma izvērstā analīze un gada pārskats, 25 tiešsaistes literatūras avoti, no tiem 26 ir latviešu valodā un 4 svešvalodā. Darba pirmajā daļā tiek teorētiski aprakstīta pētītā uzņēmuma darbības joma un sniegtie pakalpojumi, veikta uzņēmuma finansiālo rādītāju analīze. Tiek pētītas azarta spēļu nozares attīstības tendences pasaulē un Latvijā. Otrās daļas pirmās apakšnodaļas ietvaros apkopoti un analizēti uzņēmuma darbinieku anketēšanas rezultāti, aprakstīta izmaksu teorija un pieņemts lēmums par izmaksām, kuras pētamajā uzņēmumā var samazināt. Trešajā daļā tiek piedāvāti izmaksu samazināšanas varianti, novērtēts, kā tas ietekmēs prognozējamo uzņēmuma peļņas līmeni. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sadurska, D. Pakalpojuma uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Semjonova, N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017, - 64 lpp.
Atslēgas vārdi izmaksu samazināšana; pakalpojuma uzņēmums; tirgus; azartspēles; prognozēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā cost reducing; service company; market; gambling; prediction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2017 14:59:40