Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts"
Title in English "Project on Cost Reduction at Service Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Semjonova Nadežda
Reviewer Marinska Karina, Mg.oec., LR SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nod.vecākā referente
Abstract Diplomprojekta autore ir Diāna Sadurska. Diplomprojekta zinātniskā vadītāja ir Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova. Diplomprojekta temats ir Pakalpojuma uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts. Darba apjoms ir 64 lpp. Darbs sastāv no 3 daļām, 9 nodaļām un 4 apakšnodaļām, iekļautas 15 tabulas, 18 attēli, 4 formulas un pievienoti 5 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 30 literatūras avoti, no kuriem 3 ir grāmatas, uzņēmuma izvērstā analīze un gada pārskats, 25 tiešsaistes literatūras avoti, no tiem 26 ir latviešu valodā un 4 svešvalodā. Darba pirmajā daļā tiek teorētiski aprakstīta pētītā uzņēmuma darbības joma un sniegtie pakalpojumi, veikta uzņēmuma finansiālo rādītāju analīze. Tiek pētītas azarta spēļu nozares attīstības tendences pasaulē un Latvijā. Otrās daļas pirmās apakšnodaļas ietvaros apkopoti un analizēti uzņēmuma darbinieku anketēšanas rezultāti, aprakstīta izmaksu teorija un pieņemts lēmums par izmaksām, kuras pētamajā uzņēmumā var samazināt. Trešajā daļā tiek piedāvāti izmaksu samazināšanas varianti, novērtēts, kā tas ietekmēs prognozējamo uzņēmuma peļņas līmeni. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sadurska, D. Pakalpojuma uzņēmuma izmaksu samazināšanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Semjonova, N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017, - 64 lpp.
Keywords izmaksu samazināšana; pakalpojuma uzņēmums; tirgus; azartspēles; prognozēšana
Keywords in English cost reducing; service company; market; gambling; prediction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 31.05.2017 14:59:40