Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jaunu klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam"
Nosaukums angļu valodā "Project on New Client Attraction to Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Semjonova Nadežda
Recenzents Dubickis Mikus, pētnieks, Mg.oec., RTU UIVI
Anotācija Peršakova-Skripaka J. Jaunu klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam: Diplomprojekts/ Zinātniskā vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017 – 74 lpp. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp. tad iekļauj 26 tabulas, 16 attēlus, 16 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 54 literatūras avoti, no tiem 39 ir latviešu valodā un 15 ir svešvalodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba pirmajā daļā tiek raksturota uzņēmuma saimnieciskā darbība un klientu bāze, veikta uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīze, kā arī tiek pētīta Latvijas transporta un uzglabāšanas nozare un tās ietekme uz uzņēmuma darbību. Otrās daļas ietvaros apkopoti un analizēti uzņēmuma klientu un sadarbības partneru anketēšanas rezultāti, aprakstīta jaunu klientu piesaistes procesa īpatnības un noteikta uzņēmuma klientu piesaisti kavējošos spēkus. Trešajā daļā tiek piedāvāti un pamatoti konkrēti pasākumi kavējošo spēku problēmas risināšanai un jaunu klientu piesaistei, kā arī prognozētas un novērtētas klientu skaita un peļņas izmaiņas. Darba nobeigumā veikti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Jaunu klientu piesaistīšana; transporta-ekspedīcijas uzņēmums; tirgus; mārketinga plāns; prognozēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā New Client Attraction; transport-expedition company; market; marketing plan; prediction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2017 14:49:08