Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Jaunu klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam"
Title in English "Project on New Client Attraction to Service Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Semjonova Nadežda
Reviewer Dubickis Mikus, pētnieks, Mg.oec., RTU UIVI
Abstract Peršakova-Skripaka J. Jaunu klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam: Diplomprojekts/ Zinātniskā vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017 – 74 lpp. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp. tad iekļauj 26 tabulas, 16 attēlus, 16 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 54 literatūras avoti, no tiem 39 ir latviešu valodā un 15 ir svešvalodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba pirmajā daļā tiek raksturota uzņēmuma saimnieciskā darbība un klientu bāze, veikta uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīze, kā arī tiek pētīta Latvijas transporta un uzglabāšanas nozare un tās ietekme uz uzņēmuma darbību. Otrās daļas ietvaros apkopoti un analizēti uzņēmuma klientu un sadarbības partneru anketēšanas rezultāti, aprakstīta jaunu klientu piesaistes procesa īpatnības un noteikta uzņēmuma klientu piesaisti kavējošos spēkus. Trešajā daļā tiek piedāvāti un pamatoti konkrēti pasākumi kavējošo spēku problēmas risināšanai un jaunu klientu piesaistei, kā arī prognozētas un novērtētas klientu skaita un peļņas izmaiņas. Darba nobeigumā veikti secinājumi un priekšlikumi.
Keywords Jaunu klientu piesaistīšana; transporta-ekspedīcijas uzņēmums; tirgus; mārketinga plāns; prognozēšana
Keywords in English New Client Attraction; transport-expedition company; market; marketing plan; prediction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 31.05.2017 14:49:08