Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības darbības pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Further Development of Riga Technical University Press"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Millers
Recenzents Elīna Gaile-Sarkane, prof., Dr.oec., IUV katedra
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu valodā, 41 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir pilnveidot RTU Izdevniecības darbības modeli un uzlabot struktūrvienības efektivitāti. Pirmajā darba daļā sniegts pētāmā objekta teorētiskais pamatojums. Šajā daļā izpētīti pasaulē atzītu biznesa domātāju G. Hamela un A. Ostervaldera biznesa modeļa definējumi un teorētiskie izklāsti, kā arī aplūkota Latvijā atzīta biznesa attīstības eksperta M. Millera un Organizāciju Attīstības Kluba ekspertu veidotā pieeja uzņēmumu attīstībai “Izcila biznesa 9 elementi”. Teorētiskajā daļā autore sniedz ieskatu akadēmisko izdevniecību iedalījumā, akcentējot universitāšu izdevniecībām raksturīgās iezīmes. Otrajā darba daļā autore analizē RTU Izdevniecības esošā biznesa modeļa blokus, izmantojot Ostervaldera un “Izcila biznesa 9 elementu” pieeju apvienojumu un identificē biznesa problēmas RTU Izdevniecības esošajā biznesa modelī. Pētījuma ietvaros autore RTU Izdevniecības modeli analizē arī no klientu vajadzību aspekta, veicot padziļinātās intervijas ar RTU akadēmiskā personāla pārstāvjiem. Šajā nodaļā autore arī aplūko kaimiņvalstu un citu Eiropas akadēmisko izdevēju biznesa modeļus. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā iegūto informāciju un analīzi, autore sniedz priekšlikumus iespējamo RTU Izdevniecības pilnveides un attīstības scenāriju veidā. Autore novērtē sniegtos scenārijus un nosaka to prioritāti, novērtējot ietekmi uz izdevniecības biznesa modeļa attīstību. Noslēgumā autore sniedz RTU izdevniecības attīstības plānu, izmantojot ceļa kartes metodi 2018.‒2020. gadu periodam. Ieviešanas plānu autore pamato ar aprēķiniem, izmantojot ieviešanas plāna datus un attēlojot tos naudas plūsmas aprēķinā. Maģistra darba noslēgumā autore izklāsta nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus RTU Izdevniecības attīstībai un darbības pilnveidei. Autore norāda, ka svarīgākie priekšlikumi ir saistīti ar nepieciešamo resursu piesaisti, lai automatizētu izdevniecības procesus, ieviešot mūsdienīgus informāciju tehnoloģiju risinājumus.
Atslēgas vārdi biznesa modelis, izdevējdarbība, akadēmiskās izdevniecības, scenāriji
Atslēgas vārdi angļu valodā business model, publishing, academic publishers, scenarios
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2017 14:24:28