Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības darbības pilnveide"
Title in English "Further Development of Riga Technical University Press"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Millers
Reviewer Elīna Gaile-Sarkane, prof., Dr.oec., IUV katedra
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu valodā, 41 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir pilnveidot RTU Izdevniecības darbības modeli un uzlabot struktūrvienības efektivitāti. Pirmajā darba daļā sniegts pētāmā objekta teorētiskais pamatojums. Šajā daļā izpētīti pasaulē atzītu biznesa domātāju G. Hamela un A. Ostervaldera biznesa modeļa definējumi un teorētiskie izklāsti, kā arī aplūkota Latvijā atzīta biznesa attīstības eksperta M. Millera un Organizāciju Attīstības Kluba ekspertu veidotā pieeja uzņēmumu attīstībai “Izcila biznesa 9 elementi”. Teorētiskajā daļā autore sniedz ieskatu akadēmisko izdevniecību iedalījumā, akcentējot universitāšu izdevniecībām raksturīgās iezīmes. Otrajā darba daļā autore analizē RTU Izdevniecības esošā biznesa modeļa blokus, izmantojot Ostervaldera un “Izcila biznesa 9 elementu” pieeju apvienojumu un identificē biznesa problēmas RTU Izdevniecības esošajā biznesa modelī. Pētījuma ietvaros autore RTU Izdevniecības modeli analizē arī no klientu vajadzību aspekta, veicot padziļinātās intervijas ar RTU akadēmiskā personāla pārstāvjiem. Šajā nodaļā autore arī aplūko kaimiņvalstu un citu Eiropas akadēmisko izdevēju biznesa modeļus. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā iegūto informāciju un analīzi, autore sniedz priekšlikumus iespējamo RTU Izdevniecības pilnveides un attīstības scenāriju veidā. Autore novērtē sniegtos scenārijus un nosaka to prioritāti, novērtējot ietekmi uz izdevniecības biznesa modeļa attīstību. Noslēgumā autore sniedz RTU izdevniecības attīstības plānu, izmantojot ceļa kartes metodi 2018.‒2020. gadu periodam. Ieviešanas plānu autore pamato ar aprēķiniem, izmantojot ieviešanas plāna datus un attēlojot tos naudas plūsmas aprēķinā. Maģistra darba noslēgumā autore izklāsta nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus RTU Izdevniecības attīstībai un darbības pilnveidei. Autore norāda, ka svarīgākie priekšlikumi ir saistīti ar nepieciešamo resursu piesaisti, lai automatizētu izdevniecības procesus, ieviešot mūsdienīgus informāciju tehnoloģiju risinājumus.
Keywords biznesa modelis, izdevējdarbība, akadēmiskās izdevniecības, scenāriji
Keywords in English business model, publishing, academic publishers, scenarios
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 31.05.2017 14:24:28