Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Daudzkritēriju atdeves novērtēšana attīstības projektos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Multi-Criteria Efficiency Assessment within Development Projects in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Eriņa Jana
Recenzents Tambovceva Tatjana, prof., Dr.oec., RTU BUNĪ ekonomikas un vadīšanas kat.
Anotācija Voroņenko L. Daudzkritēriju atdeves novērtēšana attīstības projektos Latvijā: Maģistra darbs/ L.Voroņenko, J.Eriņa. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 88 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 16 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 15 avoti latviešu valodā, 17 angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir izpētīt publiskajam finansējumam pieteikto attīstības projektu vērtēšanas iespējas un radīt optimālu zema riska daudzkritēriju vērtēšanas sistēmu, kas vienlaikus sabalansē finanšu, ekonomisko un sociālo faktoru rezultātus. Analītiskajā daļā tiek analizēta publiskā finansējuma loma uzņēmējdarbības attīstībā, esošās vērtēšanas sistēmas darbība un attīstība Latvijā. Teorētiskā daļa daļa tiek veltīta dažādu vērtēšanas matemātisko modeļu izvērtēšanai un BOCR sistēmas un apakškritēriju sistēmas izveidei, kā arī matemātiskā modeļa algoritma izstrādei. Rezultātu aprobācijas daļā, balstoties uz izstrādāto daudzkritēriju vērtēšanas modeļa algoritmu, tiek izstrādāts daudzkritēriju vērtēšanas matemātiskais modelis un veikta esošu projektu sistēmas alternatīva izvērtēšana un salīdzināta modeļa efektivitāte publiskā finansējuma efektīvākai sadalei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi veltīti daudzkritēriju vērtēšanas sistēmas attīstībai un ieviešanai Latvijā, lai nodrošinātu publiskā finansējuma efektīvu izlietojumu un ieguldījumu valsts stratēģisko mērķu sasniegšanā.
Atslēgas vārdi daudzkritēriju vērtēšana, publiskais finansējums, AHP, BOCR
Atslēgas vārdi angļu valodā multi-criteria evaluation, public funding, AHP, BOCR
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 21:45:53