Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Daudzkritēriju atdeves novērtēšana attīstības projektos Latvijā"
Title in English "Multi-Criteria Efficiency Assessment within Development Projects in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Eriņa Jana
Reviewer Tambovceva Tatjana, prof., Dr.oec., RTU BUNĪ ekonomikas un vadīšanas kat.
Abstract Voroņenko L. Daudzkritēriju atdeves novērtēšana attīstības projektos Latvijā: Maģistra darbs/ L.Voroņenko, J.Eriņa. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 88 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 16 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 15 avoti latviešu valodā, 17 angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir izpētīt publiskajam finansējumam pieteikto attīstības projektu vērtēšanas iespējas un radīt optimālu zema riska daudzkritēriju vērtēšanas sistēmu, kas vienlaikus sabalansē finanšu, ekonomisko un sociālo faktoru rezultātus. Analītiskajā daļā tiek analizēta publiskā finansējuma loma uzņēmējdarbības attīstībā, esošās vērtēšanas sistēmas darbība un attīstība Latvijā. Teorētiskā daļa daļa tiek veltīta dažādu vērtēšanas matemātisko modeļu izvērtēšanai un BOCR sistēmas un apakškritēriju sistēmas izveidei, kā arī matemātiskā modeļa algoritma izstrādei. Rezultātu aprobācijas daļā, balstoties uz izstrādāto daudzkritēriju vērtēšanas modeļa algoritmu, tiek izstrādāts daudzkritēriju vērtēšanas matemātiskais modelis un veikta esošu projektu sistēmas alternatīva izvērtēšana un salīdzināta modeļa efektivitāte publiskā finansējuma efektīvākai sadalei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi veltīti daudzkritēriju vērtēšanas sistēmas attīstībai un ieviešanai Latvijā, lai nodrošinātu publiskā finansējuma efektīvu izlietojumu un ieguldījumu valsts stratēģisko mērķu sasniegšanā.
Keywords daudzkritēriju vērtēšana, publiskais finansējums, AHP, BOCR
Keywords in English multi-criteria evaluation, public funding, AHP, BOCR
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 21:45:53