Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums “Ārpakalpojumu ietekme uz Latvijas valsts budžeta ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā "Impact of Outsourcing on the Latvian State Budget Revenues"
Autors Evita Lībere
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Doc. N. Semjonova
Recenzents Vieslektors K. Plotka
Anotācija Maģistra darba “Ārpakalpojumu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem” autore ir Evita Lībere, maģistra darba zinātniskā vadītāja ir Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova. Kopējais maģistra darba apjoms ir 90 lpp., darbā iekļautas 29 tabulas un 33 attēli. Maģistra darba struktūru veido trīs daļas. Pirmajā, teorētiskajā daļā, ir apkopotas teorētiskās nostādnes par ārpakalpojumu raksturojumu, valsts budžetu un tā ieņēmumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmuma ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ir apkopoti Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Otrajā, analītiskajā daļā, ir analizēti 36 Latvijā reģistrēti ārpakalpojumu uzņēmumi, to uzņēmējdarbības formas, darbības nozares, valsts un pašvaldību budžetos, laika posmā no 2004. – 2016. gadam, iemaksātie nodokļi: UIN, IIN un VSAOI. Attiecīgi tika analizēti arī konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi, kopējo UIN, IIN un VSAOI salīdzinājums ar uzņēmumu iemaksām par konkrēto pārskata periodu. Trešajā, praktiskajā daļā, veicot aprēķinus un ekonomisko prognozēšanu, tika prognozētas bezdarba līmeņa izmaiņas Latvijas reģionos un valstī kopumā, ārpakalpojumu uzņēmumu procentuālā ietekme uz budžeta ieņēmumiem, UIN, IIN un VSAOI. Prognozētas šo rādītāju izmaiņas nākamajos 5 gados. Izstrādāti priekšlikumi ārpakalpojumu uzņēmumu attīstīšanai Latvijā. Aprēķināts, ka konkrēto 36 ārpakalpojumu uzņēmumu procentuālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetos iemaksātajiem nodokļiem, pārsniedz 1%, kas ir vērtējams kā ļoti augsts rādītājs. Prognozēts, ka nākamajos piecos gados palielināsies uzņēmumu darbinieku skaits, attiecīgi arī uzņēmumu iemaksātie nodokļi valsts un pašvaldību budžetos. Pēc ekonomiskās prognozes metodes aprēķināts, ka palielināsies arī kopējie budžeta ieņēmumi, tai skaitā katrs no nodokļu ieņēmumiem atsevišķi. Tiek izvirzīts priekšlikums turpināt ārpakalpojumu uzņēmumu attīstību Latvijā, izvietojot uzņēmumu filiāles valsts reģionos ar augstāku bezdarba līmeni, lai šo rādītāju samazinātu. Papildus ieguvums, ārpakalpojumu attīstībai, būs arvien pieaugošās uzņēmumu iemaksas valsts un pašvaldību budžetos. Otrs izvirzītais priekšlikums ir ārpakalpojumu mātes uzņēmumu attīstīšana Latvijā, darba funkcijas nododot valstīm, kurās ir zemākas darba izmaksas. Tādējādi tiks attīstīta konkurējoša uzņēmējdarbība starptautiskā līmenī.
Atslēgas vārdi Ārpakalpojumi, budžets, ieņēmumi, uzņēmuma ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Outsourcing, budget, income, corporate income tax, personal income tax, the state compulsory social insurance contributions.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 15:55:35