Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Veloinfrastruktūras attīstības iespējas Rīgā”
Nosaukums angļu valodā "Opportunities of Cycling Infrastructure Development in Riga"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt. doc. J. Kuškins
Recenzents Pr.doc.U. Kamols
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Veloinfrastruktūras attīstības iespējas Rīgā”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženenierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija” 4.kursa students Niklāvs Linards Lizbovskis. Darba vadītājs ir praktiskais docents, Mg.oec. Jānis Kuškins. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un projekta daļas. Rīgas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikta nepieciešamība samazināt privātā autotransporta un palielināt citu pārvietošanās veidu izmantošanu, lai uzlabotu pilsētas vides kvalitāti. Viens no veicināmajiem pārvietošanās veidiem ir riteņbraukšana, tomēr redzams, ka daļa sabiedrības ir neapmierināta ar Rīgā īstenoto veloinfrastruktūras attīstību. Darbā teorētiskajā daļā tiek apskatīti galvenie ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstības principi un veloinfrastruktūras veidošanas principi, kā arī to nozīme riteņbraucēju skaita palielināšanā. Analītiskajā daļā tiek analizēts pašreizējais veloinfrastruktūras nodrošinājums Rīgā un turpmāk plānotā attīstība. Projekta daļā tiek piedāvāti galvenie risinājumi velobraucējus piesaistošas infrastruktūras attīstībai. Darbā tika noskaidrots, ka šobrīd īstenotā veloinfrastruktūras attīstība tikai daļēji atbilst Rīgas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam. Lai aktīvāk veicinātu riteņbraucēju skaita pieaugumu, ir nepieciešams attīstīt veloinfrastruktūras tīklu pilsētas centrā un radīt savienojumus ar lielākajām apkaimēm. Tiek ieteikts veikt papildus velobraucēju plūsmu izpēti, pirms jaunu projektu īstenošanas. Darbs sastāv no 75 lapām, 10 attēliem, 6 tabulām un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi veloinfrastruktūra, transports, attīstība, pilsētvide.
Atslēgas vārdi angļu valodā cycling infrastructure, transport, development, urban environment.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 15:30:17