Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Veloinfrastruktūras attīstības iespējas Rīgā”
Title in English "Opportunities of Cycling Infrastructure Development in Riga"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt. doc. J. Kuškins
Reviewer Pr.doc.U. Kamols
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Veloinfrastruktūras attīstības iespējas Rīgā”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženenierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija” 4.kursa students Niklāvs Linards Lizbovskis. Darba vadītājs ir praktiskais docents, Mg.oec. Jānis Kuškins. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un projekta daļas. Rīgas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikta nepieciešamība samazināt privātā autotransporta un palielināt citu pārvietošanās veidu izmantošanu, lai uzlabotu pilsētas vides kvalitāti. Viens no veicināmajiem pārvietošanās veidiem ir riteņbraukšana, tomēr redzams, ka daļa sabiedrības ir neapmierināta ar Rīgā īstenoto veloinfrastruktūras attīstību. Darbā teorētiskajā daļā tiek apskatīti galvenie ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstības principi un veloinfrastruktūras veidošanas principi, kā arī to nozīme riteņbraucēju skaita palielināšanā. Analītiskajā daļā tiek analizēts pašreizējais veloinfrastruktūras nodrošinājums Rīgā un turpmāk plānotā attīstība. Projekta daļā tiek piedāvāti galvenie risinājumi velobraucējus piesaistošas infrastruktūras attīstībai. Darbā tika noskaidrots, ka šobrīd īstenotā veloinfrastruktūras attīstība tikai daļēji atbilst Rīgas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam. Lai aktīvāk veicinātu riteņbraucēju skaita pieaugumu, ir nepieciešams attīstīt veloinfrastruktūras tīklu pilsētas centrā un radīt savienojumus ar lielākajām apkaimēm. Tiek ieteikts veikt papildus velobraucēju plūsmu izpēti, pirms jaunu projektu īstenošanas. Darbs sastāv no 75 lapām, 10 attēliem, 6 tabulām un 1 pielikuma.
Keywords veloinfrastruktūra, transports, attīstība, pilsētvide.
Keywords in English cycling infrastructure, transport, development, urban environment.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 15:30:17