Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Labor Protection System Improvement in House Management Company
Autors Vladimirs Čerkasovs
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Malahova
Recenzents Mg.iur. J.Ļabis
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumā”. Darba mērķis ir analizēt darba aizsardzības sistēmu apsaimniekošanas uzņēmumā iecirknī „Zemgale”, izmantojot riska novērtēšanas metodes (SGR-A, SGR-C, ĀEK), darbinieku aptauju un izstrādāt ieteikumus sistēmas pilnveidošanai. Tēmas aktualitāti paskaidro faktors, ka darba aizsardzības likuma mērķis nav ierobežot darba veikšanas procesu, bet gan veicināt darbiniekiem pēc iespējas mazāk riskantus un veselībai kaitīgus darba apstākļus. Ievērojot šos likumus un noteikumus, darba devējs ne tikai iegūs sev vēlamu un kvalitatīvu rezultātu, bet arī garantēs to, ka pakļautībā esošie darbinieki būs strādāt spējīgi. Tas nozīmē, ka darba devējam nevajadzēs lieki satraukties par iespējamiem negadījumiem darba vietā, kam varētu sekot soda sankcijas, tiesas procesi ar dažādiem iznākumiem, tostarp kriminālatbildība. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumu un priekšlikumu daļas. Ievadā aprakstīts darba saturs, formulēts darba mērķis un izvirzīti uzdevumi darba mērķa sasniegšanai. Teorētiskajā daļā izpētīti darba aizsardzības, iekšējās uzraudzības un darba vides riska aspekti, analizēti ergonomiskie faktori, ergonomisko risku novērtēšanas metodes un psihosociālie faktori. Analītiskajā daļā analizēta darba aizsardzības organizēšana apsaimniekošanas uzņēmumā. Praktiskajā daļā veikta risku novērtēšana, izvēloties konkrētas amatu grupas, ar izvēlētajam metodēm un darbinieku aptaujas. Maģistra darba apjoms ir 82 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā tika iekļauti 30 attēli un 22 tabulas.
Atslēgas vārdi Darba vide, risku analīze, novērtēšanas metodes, SGR-A, SGR-C, ĀEK
Atslēgas vārdi angļu valodā Work environment, risk analysis, assessment methods, SGR-A, SGR-C AEC
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 14:24:45