Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumos
Title in English Labor Protection System Improvement in House Management Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer Mg.iur. J.Ļabis
Abstract Maģistra darba tēma ir “Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumā”. Darba mērķis ir analizēt darba aizsardzības sistēmu apsaimniekošanas uzņēmumā iecirknī „Zemgale”, izmantojot riska novērtēšanas metodes (SGR-A, SGR-C, ĀEK), darbinieku aptauju un izstrādāt ieteikumus sistēmas pilnveidošanai. Tēmas aktualitāti paskaidro faktors, ka darba aizsardzības likuma mērķis nav ierobežot darba veikšanas procesu, bet gan veicināt darbiniekiem pēc iespējas mazāk riskantus un veselībai kaitīgus darba apstākļus. Ievērojot šos likumus un noteikumus, darba devējs ne tikai iegūs sev vēlamu un kvalitatīvu rezultātu, bet arī garantēs to, ka pakļautībā esošie darbinieki būs strādāt spējīgi. Tas nozīmē, ka darba devējam nevajadzēs lieki satraukties par iespējamiem negadījumiem darba vietā, kam varētu sekot soda sankcijas, tiesas procesi ar dažādiem iznākumiem, tostarp kriminālatbildība. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumu un priekšlikumu daļas. Ievadā aprakstīts darba saturs, formulēts darba mērķis un izvirzīti uzdevumi darba mērķa sasniegšanai. Teorētiskajā daļā izpētīti darba aizsardzības, iekšējās uzraudzības un darba vides riska aspekti, analizēti ergonomiskie faktori, ergonomisko risku novērtēšanas metodes un psihosociālie faktori. Analītiskajā daļā analizēta darba aizsardzības organizēšana apsaimniekošanas uzņēmumā. Praktiskajā daļā veikta risku novērtēšana, izvēloties konkrētas amatu grupas, ar izvēlētajam metodēm un darbinieku aptaujas. Maģistra darba apjoms ir 82 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā tika iekļauti 30 attēli un 22 tabulas.
Keywords Darba vide, risku analīze, novērtēšanas metodes, SGR-A, SGR-C, ĀEK
Keywords in English Work environment, risk analysis, assessment methods, SGR-A, SGR-C AEC
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 14:24:45