Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana pakalpojuma uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Employee Motivation System Improvement at a Service Enterprise "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Budņiks Leonards
Recenzents Pokromoviča Iveta , Mg.oec., Salaspils uzņēmēju biedrība, valdes locekle
Anotācija Zinkēvičs E. Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana pakalpojuma uzņēmumā: Diplomprojekts / E.Zinkēvičs, L.Budņiks.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 72 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 23 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir nostiprināt patstāvīgā darba praktiskās iemaņas, uzlabot teorētiskās un praktiskās zināšanas par kopējo uzņēmuma un klientu atbalsta departamenta darbību. Izprast SIA “Evolution Latvia” klientu atbalsta departamenta darbību, notiekošs procesus un procedūras, atrast nepilnības un izvirzīt idejas darba procesu uzlabošanai kā arī izpētīt uzņēmuma darbības rādītājus. Analītiskajā daļā vairāk aprakstīts tieši pats uzņēmums un tā darbība, veiktas vairākas analīzes, pētījumi un aprēķini, kā arī noteiktas galvenās problēmas un to iespējamie risinājumu ceļi. Pētījumu daļā jau tika smalkāk apskatītas uzņēmuma galvenās problēmas, noteikti un aprakstīti iespējamie risinājumi un to gaita. Kā arī veikta padziļinātāka klientu atbalsta departamenta izpēte ar kuru tad arī saistīta ir šīs problēma, kas darbā tiek risināta. Aprēķinu daļā tiek aprakstīta un atspoguļota šīs problēmas risināšana, parādīta tās efektivitāte, nozīme un izmaiņas pēc tam kad tiek pielietoti jaunie risinājumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Pareizi noteikt departamenta pamatrādītājus ir ļoti svarīgi ne tikai domājot par to kā attīstīt pakalpojumu, bet arī lai tie palīdzētu vairāk koncentrēties uz lietām kas ir svarīgas tieši konkrētajam departamentam. Tādējādi šie pamatrādītāji pat tiešā veidā var ietekmēt departamenta darbību.
Atslēgas vārdi Motivacijas sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation System Improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 12:51:54