Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana pakalpojuma uzņēmumā"
Title in English "Employee Motivation System Improvement at a Service Enterprise "
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Budņiks Leonards
Reviewer Pokromoviča Iveta , Mg.oec., Salaspils uzņēmēju biedrība, valdes locekle
Abstract Zinkēvičs E. Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana pakalpojuma uzņēmumā: Diplomprojekts / E.Zinkēvičs, L.Budņiks.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 72 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 23 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir nostiprināt patstāvīgā darba praktiskās iemaņas, uzlabot teorētiskās un praktiskās zināšanas par kopējo uzņēmuma un klientu atbalsta departamenta darbību. Izprast SIA “Evolution Latvia” klientu atbalsta departamenta darbību, notiekošs procesus un procedūras, atrast nepilnības un izvirzīt idejas darba procesu uzlabošanai kā arī izpētīt uzņēmuma darbības rādītājus. Analītiskajā daļā vairāk aprakstīts tieši pats uzņēmums un tā darbība, veiktas vairākas analīzes, pētījumi un aprēķini, kā arī noteiktas galvenās problēmas un to iespējamie risinājumu ceļi. Pētījumu daļā jau tika smalkāk apskatītas uzņēmuma galvenās problēmas, noteikti un aprakstīti iespējamie risinājumi un to gaita. Kā arī veikta padziļinātāka klientu atbalsta departamenta izpēte ar kuru tad arī saistīta ir šīs problēma, kas darbā tiek risināta. Aprēķinu daļā tiek aprakstīta un atspoguļota šīs problēmas risināšana, parādīta tās efektivitāte, nozīme un izmaiņas pēc tam kad tiek pielietoti jaunie risinājumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Pareizi noteikt departamenta pamatrādītājus ir ļoti svarīgi ne tikai domājot par to kā attīstīt pakalpojumu, bet arī lai tie palīdzētu vairāk koncentrēties uz lietām kas ir svarīgas tieši konkrētajam departamentam. Tādējādi šie pamatrādītāji pat tiešā veidā var ietekmēt departamenta darbību.
Keywords Motivacijas sistēmas pilnveidošana
Keywords in English Motivation System Improvement
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 12:51:54