Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz ražošanas sektora attīstību Latvijā
Nosaukums angļu valodā The impact of foreign direct investment on the development of manufacturing sector in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Nadežda Koleda
Anotācija Mūsdienās ārzemju tiešo investīciju (ĀTI) nozīme staprptautiskajā ekonomikā pieaug; ĀTI ir kļuvušas par globalizācijas stūrakmeni, un to ietekme uz ekonomikas attīstību mītnes valstī ir kļuvusi par tematu netikai pētniekiem, bet arī valdībai. ĀTI piesaiste ir ieguvusi nozīmību daudzās valstīs, tā kā tās var darboties kā katalizatori dažādos ekonomikas sektoros, tāpēc to izpēte ir ļoti aktuāla šajos laikos. Galvenais pētījuma mērķis ir novērtēt ārzemju tiešo investīciju (ĀTI) ietekmi uz Latvijas ekonomisko attīstību, analizējot ražošanas nozari. Pārbaudīts arī kā uzņēmumu tenoļoģiju-intensitātes līmenis iespaido ĀTI pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības rādītājiem. Analītiskā daļa sastāv no ārzemju tiešo investīciju definīcijām, to nozīmes ekonomikas attīstībā izpētes, Latvijas uzņēmējdarbības vides un ĀTI analīzes, kā arī no pārskata par ražošanas nozari valstī. Teorētiskajā daļā ir aprakstīti vairāki pētījumi par apskatīto tēmu; apspriesti dažādu autoru iegūtie rezultāti. Turklāt ĀTI ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi analīze un teorētiskais pamatojums atspoguļots ilustratīvi. Autors arī sniedz aprakstu par galvenajiem instrumentiem ĀTI ietekmes novērtēšanai. Zinātniskajā un praktiskajā daļā novērtēta ĀTI ietekme uz ražošanas sektora attīstību, kā arī analizēts kā pozitīvā ĀTI ietekme uz uzņēmumu tehnoloģiju-intensitātes līmeni ietekmē ražošanas sektora attīstību. Praktiskā daļa ietver atšķirīgu un daudzveidīgu analīžu atspoguļošanu.
Atslēgas vārdi ĀTI, tehnoloģiju-intensitātes līmenis, ražošanas sektors Latvijā, uzņēmējdarbības rādītāji.
Atslēgas vārdi angļu valodā FDI, level of technology-intensity, manufacturing sector in Latvia, business performance.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 11:57:58