Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz ražošanas sektora attīstību Latvijā
Title in English The impact of foreign direct investment on the development of manufacturing sector in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Nadežda Koleda
Abstract Mūsdienās ārzemju tiešo investīciju (ĀTI) nozīme staprptautiskajā ekonomikā pieaug; ĀTI ir kļuvušas par globalizācijas stūrakmeni, un to ietekme uz ekonomikas attīstību mītnes valstī ir kļuvusi par tematu netikai pētniekiem, bet arī valdībai. ĀTI piesaiste ir ieguvusi nozīmību daudzās valstīs, tā kā tās var darboties kā katalizatori dažādos ekonomikas sektoros, tāpēc to izpēte ir ļoti aktuāla šajos laikos. Galvenais pētījuma mērķis ir novērtēt ārzemju tiešo investīciju (ĀTI) ietekmi uz Latvijas ekonomisko attīstību, analizējot ražošanas nozari. Pārbaudīts arī kā uzņēmumu tenoļoģiju-intensitātes līmenis iespaido ĀTI pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības rādītājiem. Analītiskā daļa sastāv no ārzemju tiešo investīciju definīcijām, to nozīmes ekonomikas attīstībā izpētes, Latvijas uzņēmējdarbības vides un ĀTI analīzes, kā arī no pārskata par ražošanas nozari valstī. Teorētiskajā daļā ir aprakstīti vairāki pētījumi par apskatīto tēmu; apspriesti dažādu autoru iegūtie rezultāti. Turklāt ĀTI ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi analīze un teorētiskais pamatojums atspoguļots ilustratīvi. Autors arī sniedz aprakstu par galvenajiem instrumentiem ĀTI ietekmes novērtēšanai. Zinātniskajā un praktiskajā daļā novērtēta ĀTI ietekme uz ražošanas sektora attīstību, kā arī analizēts kā pozitīvā ĀTI ietekme uz uzņēmumu tehnoloģiju-intensitātes līmeni ietekmē ražošanas sektora attīstību. Praktiskā daļa ietver atšķirīgu un daudzveidīgu analīžu atspoguļošanu.
Keywords ĀTI, tehnoloģiju-intensitātes līmenis, ražošanas sektors Latvijā, uzņēmējdarbības rādītāji.
Keywords in English FDI, level of technology-intensity, manufacturing sector in Latvia, business performance.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 11:57:58