Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz uzņēmuma darbības rezultātiem novērtējums Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā The assessment of the impact of foreign direct investment on a company’s performance in Baltic countries
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jūlija Bistrova
Recenzents Nadežda Koleda
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt ārvalstu tiešo investīcijas ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem, izmantojot datus par vairāk nekā 380 uzņēmumiem no Baltijas valstīm, kas strādā galvenokārt vairumtirdzniecībās un ražošanās un tirdzniecībās nozarēs, vienā laika periodā - 2015 gadā. Salīdzināšanas rezultāti liecina, ka pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz peļņas normu un darbinieku skaitu starp Lietuvas uzņēmumiem ar vietējo un ārvalstu kapitālu; aktīvu apgrozījumu un vecumu starp uzņēmumiem Latvijā; un pamatdarbības ieņēmumiem un kopējiem aktīviem starp Igaunijas uzņēmumiem. Daļēji līdzīgus rezultātus autors ieguva ar regresiju ar aizvietotājmainīgiem (dummy variables), kur būtiska atšķirība ir uzņēmumu vecumā, finanšu sviras un aktīvu apgrozījumā tika pierādīta Latvijas uzņēmumiem un peļņas normas faktors tika norādīts Lietuvas uzņēmumiem. Korelācijas rezultāti liecina, par finanšu sviras pozitīvo ietekmi uz ārvalstu uzņēmuma rentabilitāti Latvijā un Igaunijā, un negatīvo ietekmē uz uzņēmumiem ar vietējo kapitālu. Ārvalstu tiešas investīcijas nozīmīga ietekme uz uzņēmuma rentabilitāti bija pierādīta tikai Lietuvas uzņēmumiem, kur ārvalstu kapitāla uzņēmumiem finanšu rādītāji ir par 0,016 punktiem labākie nekā vietējiem uzņēmumiem. Latvijas un Igaunijas uzņēmumu gadījumā un Lietuvas vietējo kapitālā uzņēmumu gadījumā regresijas analīze liecina, ka uzņēmuma rentabilitāte pieaug līdz ar uzņēmuma peļņas normu pieaugumu, un efektīvāko apgrozāmo līdzekļu izmantošanu. Latvijas ārvalstu kapitāla kompānijas rentabilitāte pieaug, ja ir efektīva aizņemtā kapitāla izmantošana. Igaunijas uzņēmumu finanšu sviras augsts līmenis palēninā rentabilitātes pieaugumu, bet pārdošanas pieauguma augstais līmenis labvēlīgi ietekmē rentabilitāti. Jo lielāks ir ārvalstu uzņēmums Igaunijā un vietējais uzņēmumiem Lietuvā, jo zemāka ir rentabilitāte.
Atslēgas vārdi Tiešās ārvalstu investīcijas; darbības rezultāts; rentabilitāte; Baltijas valstis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Foreign Direct Investment; performance; profitability; Baltic countries.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 10:20:20