Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz uzņēmuma darbības rezultātiem novērtējums Baltijas valstīs
Title in English The assessment of the impact of foreign direct investment on a company’s performance in Baltic countries
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jūlija Bistrova
Reviewer Nadežda Koleda
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt ārvalstu tiešo investīcijas ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem, izmantojot datus par vairāk nekā 380 uzņēmumiem no Baltijas valstīm, kas strādā galvenokārt vairumtirdzniecībās un ražošanās un tirdzniecībās nozarēs, vienā laika periodā - 2015 gadā. Salīdzināšanas rezultāti liecina, ka pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz peļņas normu un darbinieku skaitu starp Lietuvas uzņēmumiem ar vietējo un ārvalstu kapitālu; aktīvu apgrozījumu un vecumu starp uzņēmumiem Latvijā; un pamatdarbības ieņēmumiem un kopējiem aktīviem starp Igaunijas uzņēmumiem. Daļēji līdzīgus rezultātus autors ieguva ar regresiju ar aizvietotājmainīgiem (dummy variables), kur būtiska atšķirība ir uzņēmumu vecumā, finanšu sviras un aktīvu apgrozījumā tika pierādīta Latvijas uzņēmumiem un peļņas normas faktors tika norādīts Lietuvas uzņēmumiem. Korelācijas rezultāti liecina, par finanšu sviras pozitīvo ietekmi uz ārvalstu uzņēmuma rentabilitāti Latvijā un Igaunijā, un negatīvo ietekmē uz uzņēmumiem ar vietējo kapitālu. Ārvalstu tiešas investīcijas nozīmīga ietekme uz uzņēmuma rentabilitāti bija pierādīta tikai Lietuvas uzņēmumiem, kur ārvalstu kapitāla uzņēmumiem finanšu rādītāji ir par 0,016 punktiem labākie nekā vietējiem uzņēmumiem. Latvijas un Igaunijas uzņēmumu gadījumā un Lietuvas vietējo kapitālā uzņēmumu gadījumā regresijas analīze liecina, ka uzņēmuma rentabilitāte pieaug līdz ar uzņēmuma peļņas normu pieaugumu, un efektīvāko apgrozāmo līdzekļu izmantošanu. Latvijas ārvalstu kapitāla kompānijas rentabilitāte pieaug, ja ir efektīva aizņemtā kapitāla izmantošana. Igaunijas uzņēmumu finanšu sviras augsts līmenis palēninā rentabilitātes pieaugumu, bet pārdošanas pieauguma augstais līmenis labvēlīgi ietekmē rentabilitāti. Jo lielāks ir ārvalstu uzņēmums Igaunijā un vietējais uzņēmumiem Lietuvā, jo zemāka ir rentabilitāte.
Keywords Tiešās ārvalstu investīcijas; darbības rezultāts; rentabilitāte; Baltijas valstis.
Keywords in English Foreign Direct Investment; performance; profitability; Baltic countries.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 10:20:20