Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Parādu piedziņas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Debt Collection Enterprise Performance Improvement Project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents RTU IEVF BUNĪ Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents (prakt.) Mg.oec. Normunds Balabka
Anotācija Pavāra K. Parādu piedziņas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/ K.Pavāra I.Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 79. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79. lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 27 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 15. pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus parādu piedziņas uzņēmuma darbībās pilnveidošanai. Par galvenajiem bakalaura darba uzdevumiem autore izvirzīja parādu piedziņas nozares analīzi un izpēti, parādu piedziņas uzņēmuma darbības izpēti, SVID un finanšu analīzes veikšanu, nosakot uzņēmuma neefektīvā laika un lietu apstrādes kvalitātes problēmas, izdarot secinājums un izvirziet priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Pirmajā daļā tiek analizēta teorētiskā informācija par parādu piedziņas nozari Latvijā. Uzņēmuma SIA “Gelvora” raksturojums, tā piedāvāto pakalpojumu klāsts, iekšējā un ārējā vide, kā arī tiek izstrādāta SVID analīze un noteiktas uzņēmuma problēmas. Otrajā daļā tiek izpētīta uzņēmuma SIA “Gelvora” lietu apstrādes kvalitātes kritēriji, kā arī neefektīvā laika rādītāji. Trešā daļa sevī ietver uzņēmuma finanšu analīzes aprēķinu, darbinieku neefektīvā laika samazināšanās iespējas, tādējādi palielinot uzņēmuma produktivitātes līmeni, kā arī izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma SIA “Gelvora” darbības pilnveidošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmums saskaras ar lielu darbinieku mainību, kā arī neefektīvā laika rādītājiem, kas ietekmē darba kvalitātes rezultātus. Lai uzlabotu uzņēmuma produktivitāti un samazinātu neefektīvā laika rādītājus, ir nepieciešams izveidot darbinieku motivācijas sistēmu, kā arī uzlabot lietu apstrādes kvalitāti, tādējādi uzlabotos finanšu rādītāji, produktivitāte un uzņēmuma tēls.
Atslēgas vārdi Parādu piedziņa
Atslēgas vārdi angļu valodā Debt collection
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 09:37:39