Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Parādu piedziņas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Debt Collection Enterprise Performance Improvement Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer RTU IEVF BUNĪ Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents (prakt.) Mg.oec. Normunds Balabka
Abstract Pavāra K. Parādu piedziņas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/ K.Pavāra I.Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 79. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79. lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 27 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 15. pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus parādu piedziņas uzņēmuma darbībās pilnveidošanai. Par galvenajiem bakalaura darba uzdevumiem autore izvirzīja parādu piedziņas nozares analīzi un izpēti, parādu piedziņas uzņēmuma darbības izpēti, SVID un finanšu analīzes veikšanu, nosakot uzņēmuma neefektīvā laika un lietu apstrādes kvalitātes problēmas, izdarot secinājums un izvirziet priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Pirmajā daļā tiek analizēta teorētiskā informācija par parādu piedziņas nozari Latvijā. Uzņēmuma SIA “Gelvora” raksturojums, tā piedāvāto pakalpojumu klāsts, iekšējā un ārējā vide, kā arī tiek izstrādāta SVID analīze un noteiktas uzņēmuma problēmas. Otrajā daļā tiek izpētīta uzņēmuma SIA “Gelvora” lietu apstrādes kvalitātes kritēriji, kā arī neefektīvā laika rādītāji. Trešā daļa sevī ietver uzņēmuma finanšu analīzes aprēķinu, darbinieku neefektīvā laika samazināšanās iespējas, tādējādi palielinot uzņēmuma produktivitātes līmeni, kā arī izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma SIA “Gelvora” darbības pilnveidošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmums saskaras ar lielu darbinieku mainību, kā arī neefektīvā laika rādītājiem, kas ietekmē darba kvalitātes rezultātus. Lai uzlabotu uzņēmuma produktivitāti un samazinātu neefektīvā laika rādītājus, ir nepieciešams izveidot darbinieku motivācijas sistēmu, kā arī uzlabot lietu apstrādes kvalitāti, tādējādi uzlabotos finanšu rādītāji, produktivitāte un uzņēmuma tēls.
Keywords Parādu piedziņa
Keywords in English Debt collection
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 09:37:39