Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums “Komunālo pakalpojumu plānošanas sociāli ekonomiskās efektivitātes novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Socio-Economic Efficiency of Utilities Planning"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Pr.doc.U. Kamols
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Komunālo pakalpojumu plānošanas sociāli ekonomiskā efektivitātes novērtēšana”. Maģistra darba autore – Aija Zariņa. Maģistra darba vadītāja ir RTU asoc.prof., Dr.oec, Tatjana Survilo. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta pašvaldība kā sociālās pārvaldes sistēma un komunālo pakalpojumu nozares veidi un to pārvaldes īpatnības. Otrajā darba daļā apkopoti vispārējie dati par Tukuma novadu, novada iedzīvotāju dinamika, blīvums un iedzīvotāju iedalījums pa pilsētas un lauku teritorijām un to nodrošināšana ar komunālajiem pakalpojumiem. Apkopots Tukuma novada komunālās saimniecības raksturojums- ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība, siltumapgādes saimniecība. Trešajā daļā konkrētāk tiek pētīta Tukuma novada kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, tās darbības analīze, sabiedrības misija, vīzija un stratēģiskie mērķi, finanšu radītāji, kā arī apkopotas klientu pretenzijas no sapulcēm ar klientiem. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 25 attēli un 14 tabulas, pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbā ir izmantoti 55 literatūras avoti to skaitā Latvijas Republikas normatīvie akti, literatūra ekonomikā, LR Ekonomikas ministrijas un VARAM informatīvie materiāli, Tukuma novada attīstības plānošanas dokumenti, Tukuma novada periodika un centrālā statistikas biroja dati.
Atslēgas vārdi komunālie pakalpokumi, pašvaldība, plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Utilities, municipality, planning
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 09:36:11