Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language “Komunālo pakalpojumu plānošanas sociāli ekonomiskās efektivitātes novērtēšana”
Title in English "Evaluation of Socio-Economic Efficiency of Utilities Planning"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. T.Survilo
Reviewer Pr.doc.U. Kamols
Abstract Maģistra darba tēma ir „Komunālo pakalpojumu plānošanas sociāli ekonomiskā efektivitātes novērtēšana”. Maģistra darba autore – Aija Zariņa. Maģistra darba vadītāja ir RTU asoc.prof., Dr.oec, Tatjana Survilo. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta pašvaldība kā sociālās pārvaldes sistēma un komunālo pakalpojumu nozares veidi un to pārvaldes īpatnības. Otrajā darba daļā apkopoti vispārējie dati par Tukuma novadu, novada iedzīvotāju dinamika, blīvums un iedzīvotāju iedalījums pa pilsētas un lauku teritorijām un to nodrošināšana ar komunālajiem pakalpojumiem. Apkopots Tukuma novada komunālās saimniecības raksturojums- ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība, siltumapgādes saimniecība. Trešajā daļā konkrētāk tiek pētīta Tukuma novada kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, tās darbības analīze, sabiedrības misija, vīzija un stratēģiskie mērķi, finanšu radītāji, kā arī apkopotas klientu pretenzijas no sapulcēm ar klientiem. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 25 attēli un 14 tabulas, pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbā ir izmantoti 55 literatūras avoti to skaitā Latvijas Republikas normatīvie akti, literatūra ekonomikā, LR Ekonomikas ministrijas un VARAM informatīvie materiāli, Tukuma novada attīstības plānošanas dokumenti, Tukuma novada periodika un centrālā statistikas biroja dati.
Keywords komunālie pakalpokumi, pašvaldība, plānošana
Keywords in English Utilities, municipality, planning
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 09:36:11