Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Fosfora atgūšana no sadzīves notekūdens struvītu kristalizācijas procesā"
Nosaukums angļu valodā "Phosphorus recovery from domestic wastewater through struvite crystallization"
Autors Andra Balule
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs K.Gruškeviča
Recenzents K.Tihomirova
Anotācija Balule A. Fosfora atgūšana no sadzīves notekūdens struvītu kristalizācijas procesā: Maģistra darbs – Rīga, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 2017. Barības vielām bagātie notekūdeņi izplūdē, ir viens no galvenajiem eitrofikācijas iemesliem, kas negatīvi ietekmē ūdenstilpnes. Augsta fosfora un slāpekļa koncentrācija var negatīvi ietekmēt arī notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, jo pie labvēlīgiem apstākļiem veidojas kristāliskas nogulsnes (struvīts), kas izkrīt uz cauruļvadu sieniņām, tādējādi samazinot iekārtas darbības efektivitāti. Ilgtspējīgs attīstības risinājums it fosfora izdalīšana un atgūšana no notekūdens. Darba mērķis ir eksperimentāli noteikt optimālos apstākļus fosfora izdalīšanai un atgūšanai struvītu veidā no sadzīves notekūdens. Darbā apskatīti anaerobie procesi notekūdeņu attīrīšanā, struvītu kristalizāciju ietekmējošie faktori un to atgūšanas metodes. Izmantojot anaerobi apstrādātus sadzīves notekūdeņus, veikti eksperimenti laboratorijas apstākļos ar Jar testēšanas iekārtu, lai pārbaudīto iespējamo fosfora izdalīšanu un struvītu kristalizāciju pie dažādām pH vērtībām un magnija, amonija un fosfātu molārajām koncentrācijām. Ar modelēšanas programmu VISUAL MINTEQ tika pārbaudīti visi eksperimentos veiktie varianti un salīdzināti rezultāti. Saskaņā ar eksperimentāli iegūtajiem un analītiski modelētajiem rezultātiem, tika noteikts, ka visefektīvākā pH vērtība fosfora izdalīšanai bija 9 - 10. Koriģējot tikai šķīduma pH iespējams iegūt vairāk kā 91% fosfātu izdalīšanas efektivitāti. Savukārt fosfora izdalīšanai un atgūšanai struvītu veidā optimālie nosacījumi bija pH vērtība 9.3 un magnija, amonija un fosfātu molārā koncentrācijas attiecība 1 : 1 : 1. Maģistra darba apjoms: 65 lappuses, darbs satur 31 attēlu, 16 tabulas un tajā izmantoti 48 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi anaerobā notekūdeņu apstrāde, fosfora izdalīšana, fosfora atgūšana, sadzīves notekūdens, struvīts
Atslēgas vārdi angļu valodā Anaerobic treatment, phosphorus removal, phosphorus recovery, domestic wastewater, struvite
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 23:59:35