Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Fosfora atgūšana no sadzīves notekūdens struvītu kristalizācijas procesā"
Title in English "Phosphorus recovery from domestic wastewater through struvite crystallization"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor K.Gruškeviča
Reviewer K.Tihomirova
Abstract Balule A. Fosfora atgūšana no sadzīves notekūdens struvītu kristalizācijas procesā: Maģistra darbs – Rīga, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 2017. Barības vielām bagātie notekūdeņi izplūdē, ir viens no galvenajiem eitrofikācijas iemesliem, kas negatīvi ietekmē ūdenstilpnes. Augsta fosfora un slāpekļa koncentrācija var negatīvi ietekmēt arī notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, jo pie labvēlīgiem apstākļiem veidojas kristāliskas nogulsnes (struvīts), kas izkrīt uz cauruļvadu sieniņām, tādējādi samazinot iekārtas darbības efektivitāti. Ilgtspējīgs attīstības risinājums it fosfora izdalīšana un atgūšana no notekūdens. Darba mērķis ir eksperimentāli noteikt optimālos apstākļus fosfora izdalīšanai un atgūšanai struvītu veidā no sadzīves notekūdens. Darbā apskatīti anaerobie procesi notekūdeņu attīrīšanā, struvītu kristalizāciju ietekmējošie faktori un to atgūšanas metodes. Izmantojot anaerobi apstrādātus sadzīves notekūdeņus, veikti eksperimenti laboratorijas apstākļos ar Jar testēšanas iekārtu, lai pārbaudīto iespējamo fosfora izdalīšanu un struvītu kristalizāciju pie dažādām pH vērtībām un magnija, amonija un fosfātu molārajām koncentrācijām. Ar modelēšanas programmu VISUAL MINTEQ tika pārbaudīti visi eksperimentos veiktie varianti un salīdzināti rezultāti. Saskaņā ar eksperimentāli iegūtajiem un analītiski modelētajiem rezultātiem, tika noteikts, ka visefektīvākā pH vērtība fosfora izdalīšanai bija 9 - 10. Koriģējot tikai šķīduma pH iespējams iegūt vairāk kā 91% fosfātu izdalīšanas efektivitāti. Savukārt fosfora izdalīšanai un atgūšanai struvītu veidā optimālie nosacījumi bija pH vērtība 9.3 un magnija, amonija un fosfātu molārā koncentrācijas attiecība 1 : 1 : 1. Maģistra darba apjoms: 65 lappuses, darbs satur 31 attēlu, 16 tabulas un tajā izmantoti 48 literatūras avoti.
Keywords anaerobā notekūdeņu apstrāde, fosfora izdalīšana, fosfora atgūšana, sadzīves notekūdens, struvīts
Keywords in English Anaerobic treatment, phosphorus removal, phosphorus recovery, domestic wastewater, struvite
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 23:59:35