Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Loģistikas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Logistics Enterprise Performance Improvement
Autors Jūlija Dimitričenko
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents RTU IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Plūmiņš
Anotācija Dimitričenko J. Loģistikas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana: Diplomprojekts/ J.Dimitričenko, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 88 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 39 attēli, 44 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 6 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir: • Izanalizēt nozari, kurā darbojas uzņēmums “Adria Logica”, veikt uzņēmuma analīzi, apskatot pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfiju, pakalpojumu klāstu, klientus un uzņēmuma priekšrocības. • Pamatot un precizēt izvirzītu problēmu ar patstāvīgi izstrādāta pētījuma palīdzību. • Ar ekonomiskiem aprēķiniem pierādīt, ka priekšlikumi atrisina izvirzītās problēmas. Darba autore ir izanalizējusi uzņēmuma darbību un attīstības tendences. Pētījumu rezultāta tika izvirzītas trīs nepilnības uzņēmuma saimnieciskajā darbība, kā arī piedāvāti trīs risinājumi. Darba mērķis ir sasniegts. Pirmajā darba daļā ir apkopota kopēja informācija par tendencēm transporta nozarē, tā ir izanalizēta izmantojot Portera piecu spēku modeli, kā arī ir veikta uzņēmuma analīze, izmantojot SVID matricu un finanšu aprēķinus. Otrajā daļā ar aprēķiniem ir pamatota viena no uzņēmuma problēmām. Savukārt trešajā daļā ir izvirzīti priekšlikumi visu problēmu atrisināšanai. Galvenais secinājums – uzņēmumam ir dažādas iespējas, kā attīstīt savu biznesu un paaugstināt konkurētspēju. Darba autores ieteikums ir izanalizēt katru projektu un izveidot optimālāko stratēģiju uzņēmuma attīstībai.
Atslēgas vārdi Loģistikas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics Enterprise Performance Improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 21:43:17