Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Loģistikas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Logistics Enterprise Performance Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer RTU IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Plūmiņš
Abstract Dimitričenko J. Loģistikas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana: Diplomprojekts/ J.Dimitričenko, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 88 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 39 attēli, 44 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 6 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir: • Izanalizēt nozari, kurā darbojas uzņēmums “Adria Logica”, veikt uzņēmuma analīzi, apskatot pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfiju, pakalpojumu klāstu, klientus un uzņēmuma priekšrocības. • Pamatot un precizēt izvirzītu problēmu ar patstāvīgi izstrādāta pētījuma palīdzību. • Ar ekonomiskiem aprēķiniem pierādīt, ka priekšlikumi atrisina izvirzītās problēmas. Darba autore ir izanalizējusi uzņēmuma darbību un attīstības tendences. Pētījumu rezultāta tika izvirzītas trīs nepilnības uzņēmuma saimnieciskajā darbība, kā arī piedāvāti trīs risinājumi. Darba mērķis ir sasniegts. Pirmajā darba daļā ir apkopota kopēja informācija par tendencēm transporta nozarē, tā ir izanalizēta izmantojot Portera piecu spēku modeli, kā arī ir veikta uzņēmuma analīze, izmantojot SVID matricu un finanšu aprēķinus. Otrajā daļā ar aprēķiniem ir pamatota viena no uzņēmuma problēmām. Savukārt trešajā daļā ir izvirzīti priekšlikumi visu problēmu atrisināšanai. Galvenais secinājums – uzņēmumam ir dažādas iespējas, kā attīstīt savu biznesu un paaugstināt konkurētspēju. Darba autores ieteikums ir izanalizēt katru projektu un izveidot optimālāko stratēģiju uzņēmuma attīstībai.
Keywords Loģistikas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana
Keywords in English Logistics Enterprise Performance Improvement
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 21:43:17