Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Peldbaseinu ūdens kvalitāte un attīrīšanas tehnoloģiju optimizācija"
Nosaukums angļu valodā "Optimisation of swimming pools water quality and purification technology"
Autors Vadims Balutins
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs A.Neščerecka
Recenzents L.Mežule
Anotācija Vadima Balutina maģistra darbs “Peldbaseinu ūdens kvalitāte un attīrīšanas tehnoloģiju optimizācija” ir orientēts uz peldbaseinu ūdens kvalitātes nodrošināšanu. Darba izvelētais temats ir aktuāls, jo iepriekšējie pētījumi peldbaseinu ūdens kvalitātes jomā atklāj, ka šo iestāžu apmeklētājiem pastāv noteikti veselības riski. Ņemot vērā milzīgu peldētāju skaitu, var droši apgalvot ka riska varbūtība ir nozīmīga un ir jāveic detalizētāki pētījumi par ūdens kvalitāti, likumdošanas un tehnoloģiju uzlabošanas iespējām. Līdz ar to, darba mērķis bija noteikt peldbaseinu ūdens kvalitāti pie dažādām slodzēm un sniegt attīrīšanas tehnoloģiju optimizācijas iespējas. Šī darba ietvaros tika konstatēts, ka bīstamību peldētājiem parasti rada ūdenī esošās baktērijas un mikroorganismi. Liela hlora daudzuma pievienošana peldbaseina ūdenim ir bieži sastopama prakse, kas pie pareizas izmantošanas minimizē inficēšanas riskus. Gadījumā, ja tādu pasākumu veic neregulāri vai reti, tas palīdz uzturēt ūdeni caurspīdīgu, bez smakas. Tomēr tāda prakse nenovērš baktēriju izdzīvošanu pēc tam, kad viss hlors tiek neitralizēts. Savukārt ir ļoti maz pētījumu, kas parādītu peldbaseinu ūdens kvalitātes un hlora efektivitātes dinamiku laikā un atkarībā no noslodzes. Darba ietvaros tika izpētīts jautājums arī par ūdens kvalitāti peldbaseinos atkarībā no noslodzes. Eksperimentāli tika noskaidrots, ka peldbaseinu ūdens kvalitāte ir dinamiska, un mainās atkarībā no slodzes, kas ir atšķirīgs gan dienas laikā, gan dažādās nedēļas dienās. Papildus, darbā ir izanalizēta pieejamā literatūrā saistībā ar ūdens kvalitātes izmaiņām peldbaseinos. Kā arī tika salīdzinātas Latvijas likumdošanas prasības ar citu valstu prasībām attiecībā uz peldbaseina ūdens kvalitāti un kontroli. Savukārt peldbaseinu ūdens bioloģiskā sastāva izpēte ar plūsmas citometriju pieradīja hlorēšanas efektivitāti un ūdens nekaitīgumu peldētājiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, darba autors izdarīja secinājumus un izstrādāja priekšlikumus peldbaseinu ūdens sagatavošanas sistēmas optimizācijai. Darbs satur 58 lpp., 15 attēlus un 9 tabulas. Kopumā izanalizēts 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Peldbaseini, ūdens kvalitāte, mikrobioloģija, ūdens parametri, plūsmas citometrija, attīrīšanas tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Swimming pools, water quality, microbiological, water parameters, flow cytometry, purification technology
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 17:26:51