Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Peldbaseinu ūdens kvalitāte un attīrīšanas tehnoloģiju optimizācija"
Title in English "Optimisation of swimming pools water quality and purification technology"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor A.Neščerecka
Reviewer L.Mežule
Abstract Vadima Balutina maģistra darbs “Peldbaseinu ūdens kvalitāte un attīrīšanas tehnoloģiju optimizācija” ir orientēts uz peldbaseinu ūdens kvalitātes nodrošināšanu. Darba izvelētais temats ir aktuāls, jo iepriekšējie pētījumi peldbaseinu ūdens kvalitātes jomā atklāj, ka šo iestāžu apmeklētājiem pastāv noteikti veselības riski. Ņemot vērā milzīgu peldētāju skaitu, var droši apgalvot ka riska varbūtība ir nozīmīga un ir jāveic detalizētāki pētījumi par ūdens kvalitāti, likumdošanas un tehnoloģiju uzlabošanas iespējām. Līdz ar to, darba mērķis bija noteikt peldbaseinu ūdens kvalitāti pie dažādām slodzēm un sniegt attīrīšanas tehnoloģiju optimizācijas iespējas. Šī darba ietvaros tika konstatēts, ka bīstamību peldētājiem parasti rada ūdenī esošās baktērijas un mikroorganismi. Liela hlora daudzuma pievienošana peldbaseina ūdenim ir bieži sastopama prakse, kas pie pareizas izmantošanas minimizē inficēšanas riskus. Gadījumā, ja tādu pasākumu veic neregulāri vai reti, tas palīdz uzturēt ūdeni caurspīdīgu, bez smakas. Tomēr tāda prakse nenovērš baktēriju izdzīvošanu pēc tam, kad viss hlors tiek neitralizēts. Savukārt ir ļoti maz pētījumu, kas parādītu peldbaseinu ūdens kvalitātes un hlora efektivitātes dinamiku laikā un atkarībā no noslodzes. Darba ietvaros tika izpētīts jautājums arī par ūdens kvalitāti peldbaseinos atkarībā no noslodzes. Eksperimentāli tika noskaidrots, ka peldbaseinu ūdens kvalitāte ir dinamiska, un mainās atkarībā no slodzes, kas ir atšķirīgs gan dienas laikā, gan dažādās nedēļas dienās. Papildus, darbā ir izanalizēta pieejamā literatūrā saistībā ar ūdens kvalitātes izmaiņām peldbaseinos. Kā arī tika salīdzinātas Latvijas likumdošanas prasības ar citu valstu prasībām attiecībā uz peldbaseina ūdens kvalitāti un kontroli. Savukārt peldbaseinu ūdens bioloģiskā sastāva izpēte ar plūsmas citometriju pieradīja hlorēšanas efektivitāti un ūdens nekaitīgumu peldētājiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, darba autors izdarīja secinājumus un izstrādāja priekšlikumus peldbaseinu ūdens sagatavošanas sistēmas optimizācijai. Darbs satur 58 lpp., 15 attēlus un 9 tabulas. Kopumā izanalizēts 41 literatūras avots.
Keywords Peldbaseini, ūdens kvalitāte, mikrobioloģija, ūdens parametri, plūsmas citometrija, attīrīšanas tehnoloģijas
Keywords in English Swimming pools, water quality, microbiological, water parameters, flow cytometry, purification technology
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 17:26:51