Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Telpiskais struktūrplāns Šķēdes piekrastes ainavai”
Nosaukums angļu valodā "Spatial Structure Plan for Šķēde Coastal Landscape"
Autors Ieva Taurinskaite
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Doc. O. Metuma
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Šķēdes piekrastes ainavas telpiskais struktūrplāns”. Darba autore ir RTU IEVF RICH0 4. kursa studente Ieva Taurinskaite, darba vadītāja ir Olita Metuma, Mg.sc.ing., praktiskā docente. Ar ainavu ir jāsaprot ne tikai sakoptas un estētiskas teritorijas, bet arī ikdienišķas, neitrālas vai pat degradētas teritorijas. Tās visas piedzīvo transformāciju un viens no veidiem, kā īstenot pozitīvas pārmaiņas un uzlabot ainavas kvalitāti, ir ainavas plānošanas procesā izstrādāt teritorijas struktūrplānu. Šajā darbā ainavas telpiskais struktūrplāns izstrādāts Grobiņas novada, Medzes pagasta Šķēdes piekrastes ainavai, kura izstrādes nepieciešamība akcentēta arī Grobiņas novada teritorijas plānošanas dokumentos. Darbā analizēts ainavas un struktūrplāna jēdziens, ainavas kvalitāte un plānošana. Pētījuma ietvaros analizēti arī ar ainavas veidošanu saistītie plānošanas dokumenti gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas Savienības līmenī. Praktiskajā daļā ar datorizētās projektēšanas programmas MicroStation palīdzību tika izstrādāts perspektīvais telpiskais struktūrplāns un veikts izmaksu aprēķins vienam investīciju objektam. Darbā tika noskaidrots, ka Šķēdes piekrastes ainavai ir vairāki attīstības virzieni. Galvenie no tiem, - noteiktam posmam piejūras daļā jāiegūst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss un jākļūst par tūrisma objektu; vasarnīcu ciemā jānodrošina labvēlīgāki dzīves vides apstākļi pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Darbs sastāv no 66 lapām, 21 attēla, 4 tabulām, viena pielikuma.
Atslēgas vārdi ainava, ainavas plānošana, telpiskais struktūrplāns, kultūrvēsturiskais mantojums, vasarnīcu ciems
Atslēgas vārdi angļu valodā landscape, landscape planning, spatial structure plan, cultural and historical heritage, summerhouses village
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 15:26:18