Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Telpiskais struktūrplāns Šķēdes piekrastes ainavai”
Title in English "Spatial Structure Plan for Šķēde Coastal Landscape"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. O. Metuma
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Bakalaura darba temats ir “Šķēdes piekrastes ainavas telpiskais struktūrplāns”. Darba autore ir RTU IEVF RICH0 4. kursa studente Ieva Taurinskaite, darba vadītāja ir Olita Metuma, Mg.sc.ing., praktiskā docente. Ar ainavu ir jāsaprot ne tikai sakoptas un estētiskas teritorijas, bet arī ikdienišķas, neitrālas vai pat degradētas teritorijas. Tās visas piedzīvo transformāciju un viens no veidiem, kā īstenot pozitīvas pārmaiņas un uzlabot ainavas kvalitāti, ir ainavas plānošanas procesā izstrādāt teritorijas struktūrplānu. Šajā darbā ainavas telpiskais struktūrplāns izstrādāts Grobiņas novada, Medzes pagasta Šķēdes piekrastes ainavai, kura izstrādes nepieciešamība akcentēta arī Grobiņas novada teritorijas plānošanas dokumentos. Darbā analizēts ainavas un struktūrplāna jēdziens, ainavas kvalitāte un plānošana. Pētījuma ietvaros analizēti arī ar ainavas veidošanu saistītie plānošanas dokumenti gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas Savienības līmenī. Praktiskajā daļā ar datorizētās projektēšanas programmas MicroStation palīdzību tika izstrādāts perspektīvais telpiskais struktūrplāns un veikts izmaksu aprēķins vienam investīciju objektam. Darbā tika noskaidrots, ka Šķēdes piekrastes ainavai ir vairāki attīstības virzieni. Galvenie no tiem, - noteiktam posmam piejūras daļā jāiegūst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss un jākļūst par tūrisma objektu; vasarnīcu ciemā jānodrošina labvēlīgāki dzīves vides apstākļi pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Darbs sastāv no 66 lapām, 21 attēla, 4 tabulām, viena pielikuma.
Keywords ainava, ainavas plānošana, telpiskais struktūrplāns, kultūrvēsturiskais mantojums, vasarnīcu ciems
Keywords in English landscape, landscape planning, spatial structure plan, cultural and historical heritage, summerhouses village
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 15:26:18