Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Individualizētu sporta apģērbu ražošanas biznesa modeļa izstrāde komercdarbības uzsākšanai"
Nosaukums angļu valodā "Startup Business Model Development for Custom Sports Wear Manufacturing Company"
Autors Alda Bražūne
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Modris Ozoliņš
Recenzents Māris Millers, dipl.phys., MBA, SIA "MM studija"
Anotācija Maģistra darbs “Biznesa modeļa izstrāde individualizētu sporta apģērbu ražošanas uzsākšanai” rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 117 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 7 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 74 angļu valodā. Darbam pievienots 31 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt biznesa modeli individualizētu sporta apģērbu ražošanas uzsākšanai. Darba teorētiskajā (pirmajā daļā), analizējot pieejamo literatūru, atlasīti instrumenti biznesa modeļa izstrādei un izvērtēti rīki vērtības piedāvājuma izveidei, lai definētu būtiskākos soļus konkurētspējīgās priekšrocības radīšanai. Darba analītiskajā (otrajā daļā) veikta padziļināta to faktoru izpēte, kuri rada priekšnoteikumus sekmīga biznesa modeļa izveidei individualizētu sporta apģērbu ražošanā – ārējās vides izpēte, nozares, konkurentu un pieprasījuma padziļināta analīze, kā arī mērķauditorijas segmentēšanai. Apkopojot iegūtos datus, veikta jaunizveidojamā uzņēmuma SVID analīze, definētas vajadzības un apskatīti tirgū eksistējošie piedāvājumi, lai sagatavotu biznesa ideju, definētu konkurētspējīgās priekšrocības un izstrādātu biznesa modeli. Darba praktiskajā (trešajā daļā), apkopojot iepriekšējās daļās analizēto, definēta biznesa ideja, izstrādāts biznesa modelis un veikta detalizēta biznesa modeļa ieviešanas analīze. Biznesa ideju pamato finanšu analīze un naudas plūsmas aprēķins. Procesu nodrošināšanai, izveidots laika plāns un stratēģisko mērķu karte tuvākajiem 7,5 gadiem, izveidota pasūtījuma procesu shēma. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: klients novērtē individualizētu sporta apģērbu, kas ir radīts, balstoties uz klienta auguma antropometriskajiem datiem. Biznesa modeli paredzēts realizēt divās daļās. Pirmajā daļā, kas ilgtu 1,5 gadu, paredzēta apģērbu modeļu izstrāde, elektroniskā apģērbu konstruktora un piegrieztņu pielāgotāja programmēšana, kā arī klientu iepazīstināšana ar vērtības piedāvājumu. Otrajā daļā plānota ražošanas iekārtu iegāde un ražošanas procesa uzsākšana.
Atslēgas vārdi Individualizētu sporta apģērbu ražošana, biznesa modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Customised sportswear manufacturing, business model.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 14:23:13