Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Individualizētu sporta apģērbu ražošanas biznesa modeļa izstrāde komercdarbības uzsākšanai"
Title in English "Startup Business Model Development for Custom Sports Wear Manufacturing Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Modris Ozoliņš
Reviewer Māris Millers, dipl.phys., MBA, SIA "MM studija"
Abstract Maģistra darbs “Biznesa modeļa izstrāde individualizētu sporta apģērbu ražošanas uzsākšanai” rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 117 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 7 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 74 angļu valodā. Darbam pievienots 31 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt biznesa modeli individualizētu sporta apģērbu ražošanas uzsākšanai. Darba teorētiskajā (pirmajā daļā), analizējot pieejamo literatūru, atlasīti instrumenti biznesa modeļa izstrādei un izvērtēti rīki vērtības piedāvājuma izveidei, lai definētu būtiskākos soļus konkurētspējīgās priekšrocības radīšanai. Darba analītiskajā (otrajā daļā) veikta padziļināta to faktoru izpēte, kuri rada priekšnoteikumus sekmīga biznesa modeļa izveidei individualizētu sporta apģērbu ražošanā – ārējās vides izpēte, nozares, konkurentu un pieprasījuma padziļināta analīze, kā arī mērķauditorijas segmentēšanai. Apkopojot iegūtos datus, veikta jaunizveidojamā uzņēmuma SVID analīze, definētas vajadzības un apskatīti tirgū eksistējošie piedāvājumi, lai sagatavotu biznesa ideju, definētu konkurētspējīgās priekšrocības un izstrādātu biznesa modeli. Darba praktiskajā (trešajā daļā), apkopojot iepriekšējās daļās analizēto, definēta biznesa ideja, izstrādāts biznesa modelis un veikta detalizēta biznesa modeļa ieviešanas analīze. Biznesa ideju pamato finanšu analīze un naudas plūsmas aprēķins. Procesu nodrošināšanai, izveidots laika plāns un stratēģisko mērķu karte tuvākajiem 7,5 gadiem, izveidota pasūtījuma procesu shēma. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: klients novērtē individualizētu sporta apģērbu, kas ir radīts, balstoties uz klienta auguma antropometriskajiem datiem. Biznesa modeli paredzēts realizēt divās daļās. Pirmajā daļā, kas ilgtu 1,5 gadu, paredzēta apģērbu modeļu izstrāde, elektroniskā apģērbu konstruktora un piegrieztņu pielāgotāja programmēšana, kā arī klientu iepazīstināšana ar vērtības piedāvājumu. Otrajā daļā plānota ražošanas iekārtu iegāde un ražošanas procesa uzsākšana.
Keywords Individualizētu sporta apģērbu ražošana, biznesa modelis.
Keywords in English Customised sportswear manufacturing, business model.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 14:23:13