Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “VID nodokļu politikas nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Role of SRS Tax Policy in the Fight Against Shadow Economy in Latvia"
Autors Lauris Kārkliņš
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Prakt.doc. K. Gorbunova
Recenzents Vieslektors K. Plotka
Anotācija Izstrādāts maģistra darbs ar tēmu ir „VID nodokļu politikas nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā Latvijā”. Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka tas, ka mūsdienu Latvijā ēnu ekonomika ir kļuvusi par vienu no nopietnākajām un grūti atrisināmajām problēmām. Problēmu aktualitāte- nepietiekoša teorētiskā un praktiskā izstrāde noteica pētījuma tēmas izvēli, tās mērķus un uzdevumus. Maģistra darbā izpētīta tendenču analīze ēnu ekonomikas attīstībā Latvijā un veikta rekomendāciju izstrāde ēnu ekonomikas apkarošanai, pamatojoties uz praktisko pētījumu. Izvirzītā mērķa sasniegšanai darbā tika atrisināti šādi uzdevumi, proti, pirmajā nodaļā jeb teorētiskā daļā autors noteica ēnu ekonomikas būtības jēdzienu, un pamatojoties uz sistemātiskas pieejas ēnu ekonomikai, tika izskatīta ēnu ekonomisko attiecību klasifikācijas. Darba otrajā jeb analītiskajā nodaļā autors atklāja un noteica nodokļu politiku Latvijā un tās ekonomiskās un tiesiskās iedarbības raksturu uz ēnu ekonomiku, kā arī tika noteikti Latvijas ēnu ekonomikas attīstības mehānismi Latvijā. Trešā nodaļa jeb praktiskā daļa ir autora praktiskais veikums, kur pamatojoties uz aptaujas datu analīzi, tika izstrādātas rekomendācijas ēnu ekonomikas apkarošanai. Ceturtā nodaļā autors izstrādājis četras lineārās regresijas modeļus, ar kuriem norāda savstarpējo ēnu ekonomikas un galveno makroekonomisko rādītāju mijiedarbību. Visi regresijas modeļi ir statistiski nozīmīgi un ticami ar p-vērtību tuvu nullei. Tāpat arī visi četri ir log-log modeļi. Maģistra darbs sastāv no 105 lapām. Darbā ir iekļauti 24 attēli un 6 tabulas. Darbā tika izmantots 61 literatūras avots.
Atslēgas vārdi VID nodokļu politikas nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Role of SRS Tax Policy in the Fight Against Shadow Economy in Latvia
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 13:13:43