Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “VID nodokļu politikas nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā Latvijā”
Title in English "Role of SRS Tax Policy in the Fight Against Shadow Economy in Latvia"
Department
Scientific advisor Prakt.doc. K. Gorbunova
Reviewer Vieslektors K. Plotka
Abstract Izstrādāts maģistra darbs ar tēmu ir „VID nodokļu politikas nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā Latvijā”. Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka tas, ka mūsdienu Latvijā ēnu ekonomika ir kļuvusi par vienu no nopietnākajām un grūti atrisināmajām problēmām. Problēmu aktualitāte- nepietiekoša teorētiskā un praktiskā izstrāde noteica pētījuma tēmas izvēli, tās mērķus un uzdevumus. Maģistra darbā izpētīta tendenču analīze ēnu ekonomikas attīstībā Latvijā un veikta rekomendāciju izstrāde ēnu ekonomikas apkarošanai, pamatojoties uz praktisko pētījumu. Izvirzītā mērķa sasniegšanai darbā tika atrisināti šādi uzdevumi, proti, pirmajā nodaļā jeb teorētiskā daļā autors noteica ēnu ekonomikas būtības jēdzienu, un pamatojoties uz sistemātiskas pieejas ēnu ekonomikai, tika izskatīta ēnu ekonomisko attiecību klasifikācijas. Darba otrajā jeb analītiskajā nodaļā autors atklāja un noteica nodokļu politiku Latvijā un tās ekonomiskās un tiesiskās iedarbības raksturu uz ēnu ekonomiku, kā arī tika noteikti Latvijas ēnu ekonomikas attīstības mehānismi Latvijā. Trešā nodaļa jeb praktiskā daļa ir autora praktiskais veikums, kur pamatojoties uz aptaujas datu analīzi, tika izstrādātas rekomendācijas ēnu ekonomikas apkarošanai. Ceturtā nodaļā autors izstrādājis četras lineārās regresijas modeļus, ar kuriem norāda savstarpējo ēnu ekonomikas un galveno makroekonomisko rādītāju mijiedarbību. Visi regresijas modeļi ir statistiski nozīmīgi un ticami ar p-vērtību tuvu nullei. Tāpat arī visi četri ir log-log modeļi. Maģistra darbs sastāv no 105 lapām. Darbā ir iekļauti 24 attēli un 6 tabulas. Darbā tika izmantots 61 literatūras avots.
Keywords VID nodokļu politikas nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā Latvijā
Keywords in English Role of SRS Tax Policy in the Fight Against Shadow Economy in Latvia
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 13:13:43