Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dabasgāzes apgādes pieslēguma nodrošināšana jaunām teritorijām"
Nosaukums angļu valodā "Provision of connection to natural gas supply for new areas"
Autors Sandra Bāliņa
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs I.Laube
Recenzents A.Ješinska
Anotācija Maģistra darbā ”DABASGĀZES APGĀDES PIESLĒGUMA NODROŠINĀŠANA JAUNĀM TERITORIJĀM” sagatavoti priekšlikumi dabasgāzes apgādes pieslēguma nodrošināšanai.Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo Latvijā joprojām ir daudz negazificētu novadu un nav metodikas dabasgāzes sadales vai pārvades infrastruktūras plānošanai un izbūvei. Darbā tiek izmantoti akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” informācijas sistēmu dati. Pamatojoties uz iegūtajiem pētījuma datiem un izmantojot matemātiskās statistikas metodi, tika izvērtēti tehniski ekonomiskie raksturlielumi, lai novērtētu būvniecības procesa ietekmi uz dabasgāzes sadales sistēmu optimālu nodrošināšanu gala patērētājam. Darbā pētīts, perspektīvās dabasgāzes infrastruktūras tehniskās izbūves alternatīvas (jauna augstā spiediena sadales gāzesvada izbūve, kur P ≤ 1,6 MPa vai jauna pārvades gāzesvada izbūve, kur P ≥ 1,6MPa), kas nodrošinātu Tukuma pašvaldības gazifikāciju, t.sk. nulles alternatīva. Veikti tehniski - ekonomiskie aprēķini, noteikts jaunas gāzesvadu sistēmas izbūves lietderīgums, aizsargjoslu apgrūtinājumu ietekme, nodrošinot optimālāko tehnisko risinājumu dabasgāzes piegādei Tukuma patērētājiem. Gāzesvadu tehniski ekonomisko rādītāju aprēķinu iegūšanā tiek izmantota licencēta datorprogramma „OptiPlan”, un tālākos aprēķinos, rakstot maģistra darbu, pielietots statistiskais vienlaicīguma princips. Tehniski ekonomiskie pamatojumi, aprēķinot investīciju atmaksāšanās laiku, veikti, izmantojot Microsoft Excel programmu nodrošinājumu. Maģistra darbā pētītais un secinātais turpmāk metodiski izmantojams jaunu teritoriju dabasgāzes sadales infrastruktūras izbūvei. Maģistra darbs sastāv no 63 lappusēm, 19 attēliem, 10 tabulām, 8 aprēķinu formulām, 35 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi dabasgāze,dabasgāzes sistēma, dabasgāzes būvniecība, dabasgāzes patēriņš, dabasgāzes infrastruktūra, gāzes vadi, gāzapgādes plānojums.
Atslēgas vārdi angļu valodā natural gas, natural gas system, natural gas construction, natural gas consumption, natural gas infrastructure, gas pipelines, gas supply planning.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 12:28:40