Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Dabasgāzes apgādes pieslēguma nodrošināšana jaunām teritorijām"
Title in English "Provision of connection to natural gas supply for new areas"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor I.Laube
Reviewer A.Ješinska
Abstract Maģistra darbā ”DABASGĀZES APGĀDES PIESLĒGUMA NODROŠINĀŠANA JAUNĀM TERITORIJĀM” sagatavoti priekšlikumi dabasgāzes apgādes pieslēguma nodrošināšanai.Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo Latvijā joprojām ir daudz negazificētu novadu un nav metodikas dabasgāzes sadales vai pārvades infrastruktūras plānošanai un izbūvei. Darbā tiek izmantoti akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” informācijas sistēmu dati. Pamatojoties uz iegūtajiem pētījuma datiem un izmantojot matemātiskās statistikas metodi, tika izvērtēti tehniski ekonomiskie raksturlielumi, lai novērtētu būvniecības procesa ietekmi uz dabasgāzes sadales sistēmu optimālu nodrošināšanu gala patērētājam. Darbā pētīts, perspektīvās dabasgāzes infrastruktūras tehniskās izbūves alternatīvas (jauna augstā spiediena sadales gāzesvada izbūve, kur P ≤ 1,6 MPa vai jauna pārvades gāzesvada izbūve, kur P ≥ 1,6MPa), kas nodrošinātu Tukuma pašvaldības gazifikāciju, t.sk. nulles alternatīva. Veikti tehniski - ekonomiskie aprēķini, noteikts jaunas gāzesvadu sistēmas izbūves lietderīgums, aizsargjoslu apgrūtinājumu ietekme, nodrošinot optimālāko tehnisko risinājumu dabasgāzes piegādei Tukuma patērētājiem. Gāzesvadu tehniski ekonomisko rādītāju aprēķinu iegūšanā tiek izmantota licencēta datorprogramma „OptiPlan”, un tālākos aprēķinos, rakstot maģistra darbu, pielietots statistiskais vienlaicīguma princips. Tehniski ekonomiskie pamatojumi, aprēķinot investīciju atmaksāšanās laiku, veikti, izmantojot Microsoft Excel programmu nodrošinājumu. Maģistra darbā pētītais un secinātais turpmāk metodiski izmantojams jaunu teritoriju dabasgāzes sadales infrastruktūras izbūvei. Maģistra darbs sastāv no 63 lappusēm, 19 attēliem, 10 tabulām, 8 aprēķinu formulām, 35 informācijas avotiem.
Keywords dabasgāze,dabasgāzes sistēma, dabasgāzes būvniecība, dabasgāzes patēriņš, dabasgāzes infrastruktūra, gāzes vadi, gāzapgādes plānojums.
Keywords in English natural gas, natural gas system, natural gas construction, natural gas consumption, natural gas infrastructure, gas pipelines, gas supply planning.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 12:28:40