Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums “Profesionālā izglītība kā valsts konkurētspējas virzītājspēks”
Nosaukums angļu valodā "Professional Education as the Driving Force Behind the Country's Competitiveness"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. A.Zenčaka
Recenzents pr.doc. N. Balabka
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Profesionālā izglītība kā valsts konkurētspējas virzītājspēks”. Maģistra darba autors: Lienīte Elnione Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. A.Zenčaka Maģistra darbā tiek analizēta izglītības un profesionālās izglītības teorētiskie aspekti, izglītības teorētisko aspektu analīze. Autore pamatojoties uz statistikas datiem analizē Latvijas izglītības sistēmu, kur tiek apskatīta vispārējā izglītības sistēma, profesionālās izglītības sistēmas raksturojums un augstākās izglītības sistēmas raksturojums. Autore raksturo Latvijas reģionu konkurētspēju. Tiek izskatīti Rīgas reģions un tā konkurētspēja, Kurzemes reģiona raksturojums un konkurētspēja kā arī Latgales reģiona raksturojums un konkurētspējas analīze. Autore analizē Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums darbības vides analīzi, darbību un attīstību. Autore analizē Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums profesionālās izglītības programmu īstenošanu struktūrvienībās – Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā, Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā, Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā un Balvu teritoriālajā struktūrvienībā. Autore raksturojot Latvijas izglītības sistēmu lielu uzmanību pievērsusi profesionālajai izglītībai tās nozīmei, cik pieejama tā ir Latvijas reģionos, kas sagatavo augsti kvalificētus un konkurētspējīgus darbiniekus darba tirgum reģionos. Autore profesionālo izglītību analizē pamatojoties uz Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums teritoriālajām struktūrvienībām, kas atrodas Laidzē, Limbažos, Balvos un Krāslavā. Pētījuma periods ir no 2011.gada līdz 2017.gadam. Maģistra darba izstrādes laikā gūtās atziņas sniegtas priekšlikumu un secinājumu daļā. Maģistra darba apjoms ir 100 lpp. (bez pielikumiem), darbā ir 19 attēli un izveidotas 38 tabulas un pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti 69 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi izglītība, izglītības sistēma, profesionālā izglītība, profesionālās izglītības politika, reģioni, reģiona konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā education, educational system, professional education, vocational training politic, regions, regional competitiveness
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 10:06:55