Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language “Profesionālā izglītība kā valsts konkurētspējas virzītājspēks”
Title in English "Professional Education as the Driving Force Behind the Country's Competitiveness"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. A.Zenčaka
Reviewer pr.doc. N. Balabka
Abstract Maģistra darba tēma ir „Profesionālā izglītība kā valsts konkurētspējas virzītājspēks”. Maģistra darba autors: Lienīte Elnione Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. A.Zenčaka Maģistra darbā tiek analizēta izglītības un profesionālās izglītības teorētiskie aspekti, izglītības teorētisko aspektu analīze. Autore pamatojoties uz statistikas datiem analizē Latvijas izglītības sistēmu, kur tiek apskatīta vispārējā izglītības sistēma, profesionālās izglītības sistēmas raksturojums un augstākās izglītības sistēmas raksturojums. Autore raksturo Latvijas reģionu konkurētspēju. Tiek izskatīti Rīgas reģions un tā konkurētspēja, Kurzemes reģiona raksturojums un konkurētspēja kā arī Latgales reģiona raksturojums un konkurētspējas analīze. Autore analizē Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums darbības vides analīzi, darbību un attīstību. Autore analizē Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums profesionālās izglītības programmu īstenošanu struktūrvienībās – Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā, Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā, Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā un Balvu teritoriālajā struktūrvienībā. Autore raksturojot Latvijas izglītības sistēmu lielu uzmanību pievērsusi profesionālajai izglītībai tās nozīmei, cik pieejama tā ir Latvijas reģionos, kas sagatavo augsti kvalificētus un konkurētspējīgus darbiniekus darba tirgum reģionos. Autore profesionālo izglītību analizē pamatojoties uz Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums teritoriālajām struktūrvienībām, kas atrodas Laidzē, Limbažos, Balvos un Krāslavā. Pētījuma periods ir no 2011.gada līdz 2017.gadam. Maģistra darba izstrādes laikā gūtās atziņas sniegtas priekšlikumu un secinājumu daļā. Maģistra darba apjoms ir 100 lpp. (bez pielikumiem), darbā ir 19 attēli un izveidotas 38 tabulas un pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti 69 literatūras avoti.
Keywords izglītība, izglītības sistēma, profesionālā izglītība, profesionālās izglītības politika, reģioni, reģiona konkurētspēja
Keywords in English education, educational system, professional education, vocational training politic, regions, regional competitiveness
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 10:06:55